Władze WWSH

rektor wwsh Agnieszka Križ

Rektor

Agnieszka Križ – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Ukończyła Filologię Słowiańską na Uniwersytecie Jagiellońskim  (studia magisterskie).  Doktorat obroniła na Uniwersytecie Łódzkim. Rok akademicki 1999/2000 spędziła na stypendium w Lublanie. Zainteresowania naukowe: teoria literatury, literatury słowiańskie w ujęciu komparatystycznym.

wykładowcy wwsh Edyta Jarosz - Mackiewicz

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

Edyta Jarosz-Mackiewicz – doktor nauk humanistycznych, kulturoznawca, animator kultury, literaturoznawca. Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej UW.  Interesuje się antropologią widowisk społecznych, antropologią codzienności, problematyką kultury popularnej, audiowizualnością oraz mediami jako elementami kultury popularnej. Uczestniczka licznych staży kulturoznawczych m.in. w: Ośrodku „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, Odin Teatret w Holstebro w Danii. Twórczyni Studenckiego Koła Kulturoznawczego oraz Klubu Wolnej Książki. Uczestniczyła w licznych konferencjach międzynarodowych. Badania dr Jarosz-Mackiewicz dotyczą problemów związanych z antropologią audiowizualności, nowymi mediami i ich funkcjonowania w kulturze popularnej, reinterpretacji symboli kulturowych w nowych mediach. Na ukończeniu rozprawa habilitacyjna pt. Obrazy pożyczone. Medialne reinterpretacje dzieł sztuki jako komunikatów wizualnych w kulturze popularnej.

wykładowcy wwsh Jacek Bogucki

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Jacek Bogucki – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – specjalność pedagogika społeczna, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Autor i współautor 5 pozycji zwartych i 60 artykułów naukowych, uczestnik ponad 30 konferencji naukowych. Pracował w UMCS oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Prowadził zajęcia w licznych grantach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz studiach podyplomowych, szkoleniach – w tym również w USA dla nauczycieli szkół polonijnych. Pełnił role eksperta i kierownika merytorycznego międzynarodowego grantu edukacyjnego, współpracował z licznymi ośrodkami akademickimi w Europie. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z problematyką kształcenia w Polsce, Unii Europejskiej oraz USA, systemami jakości kształcenia, edukacja zdrowotną, metodologia badań społecznych oraz analizą jakościową i ilościową. Hobby: kynologia, podróże oraz fotografia.