Władze WWSH

Władze

Rektor

Izabela Krupa-Mażulis – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii filozofii, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo od lat związana z edukacją i szkolnictwem wyższym, zainteresowania naukowe to przede wszystkim etyka biznesu i etyka zawodowa oraz zarządzanie.

Władze

Dziekan

Jerzy Rychlik – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Biologii UW. Pracownik naukowy w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Były Dyrektor Zarządu Fundacji Promocji Prawa Europejskiego w INP PAN. Przez 8 lat pracownik MSZ – konsul RP w krajach Europy Wschodniej. Autor blisko 50 publikacji naukowych z zakresu prawa ustrojowego i samorządu terytorialnego.