Opłaty
Opłaty obowiązujące studentów przyjętych na rok akademicki 2017/2018

Studia licencjackie w języku polskim

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za rokopłata jednorazowa za semestropłata w ratach
(kwota jednej raty)
3.400 zł / 850 euro1.800 zł / 450 euro390 zł / 100 euro

 

Do opłaty czesnego na semestrach: I, II, III, IV, V i VI doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł/125 euro.

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Szczegóły dotyczące obowiązujących promocji zamieszczone są przy każdej ze specjalności.

Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.

Studia magisterskie w języku polskim

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za rokopłata jednorazowa za semestropłata w ratach
(kwota jednej raty)
4.400 zł / 1.100 euro2.300 zł / 575 euro410 zł / 105 euro

 

Do opłaty czesnego na semestrach: I, II, III i IV doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł/125 euro.

Na II roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Szczegóły dotyczące obowiązujących promocji zamieszczone są przy każdej ze specjalności.

Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.

Studia podyplomowe w języku polskim

Wpisowe 200 zł

Doskonalące (2 semestry)I semestrII semestr
Zarządzanie i marketing w oświacie1.600 zł1.600 zł

 

Kwalifikacyjne (3 semestry)I semestrII semestrIII semestr
Pedagogika dla osób bez przygotowania pedagogicznego1.600 zł1.600 zł1.600 zł
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Terapia pedagogiczna
Animator i menadżer kultury

 

Kwalifikacyjne (4 semestry)I semestrII semestrIII semestrIV semestr
Logopedia2.500 zł2.500 zł2.500 zł2.500 zł

 

Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.

Kurs nauki języka polskiego dla obcokrajowców

Zajęcia stacjonarne i niestacjonarne
80 godzin nauki50 godzin nauki
1.000 zł/250 euro550 zł/140 euro
Kurs roczny
2.400 euro

 

Opłaty za studia licencjackie i magisterskie należy wpłacać na rachunek bankowy:

Alior Bank S.A.
79 2490 0005 0000 4600 2925 8181

Opłaty za studia podyplomowe należy wpłacać na rachunek bankowy:

Alior Bank S.A.
92 2490 0005 0000 4600 8760 9073

Opłaty w EURO:

Alior Bank S.A.
17 2490 0005 0000 4600 6631 6789

SWIFT: ALBPPLPW

opłaty rekrutacja wwsh
opłaty rekrutacja wwsh
opłaty rekrutacja wwsh
opłaty rekrutacja wwsh
opłaty rekrutacja wwsh