Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja dla bezpieczeństwa obejmują kompleksowe ujęcie zagadnień bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych działań edukacyjnych, obejmujących problematykę zagrożeń w czasie pokoju oraz sposobów zachowań w sytuacjach o charakterze kryzysowym.

Absolwent Wydziału Pedagogicznego otrzymuje wiedzę z zakresu pedagogiki oraz współczesnych zagadnień obronności i bezpieczeństwa publicznego, jest przygotowany do pracy w instytucjach rządowych, pozarządowych, w szkołach oraz w instytucjach wychowawczych i edukacyjnych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.

Absolwent może podjąć pracę w:

  • rządowych i samorządowych instytucjach proobronnych,
  • organach administracji rządowej i samorządowej,
  • jako pracownik cywilny w strukturach wojskowych,
  • pionach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
  • w szkołach jako nauczyciel przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Wybrane bloki tematyczne:

Psychologiczno-socjologiczne aspekty obrony państwa

Współczesne zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa

Historia i teoria wychowania obronnego

Komunikacja w systemie obrony państwa

Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa

Ekonomiczne problemy bezpieczeństwa państwa

Ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc

Profilaktyka agresji i frustracji wśród dzieci i młodzieży

Prawa człowieka                                      

Cyberprzestępczość

Obrona cywilna i zagrożenia kryzysowe

System bezpieczeństwa informacyjnego

Wychowanie patriotyczne.       

Studia: licencjackie (pierwszego stopnia)

Tryb:
– studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku),
– studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Uzyskiwany tytuł: licencjat. Naukę można kontynuować na studiach magisterskich lub studiach podyplomowych.

STUDIUJ W WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNEJ IM. B. PRUSA – SKORZYSTAJ ZE SPECJALNEJ PROMOCJI! *)

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa
za rok
(- 20 %)
opłata jednorazowa
za I semestr
(- 20%)
opłata jednorazowa za
II semestr
opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2.720 zł / 680 euro1.440 zł / 360 euro1.800 zł / 450 euro390 zł / 100 euro

 

*) Kandydat na studia do WWSH im. B. Prusa, który złoży wymagane dokument rekrutacyjne do 31 lipca 2017 r., wpłaci wpisowe – otrzyma zniżkę 20% na pierwszy rok lub pierwszy semestr studiów.

 

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:

Alior Bank S.A.
79 2490 0005 0000 4600 2925 8181

Opłaty w EURO należy wpłacać na rachunek bankowy:

Alior Bank S.A.
17 2490 0005 0000 4600 6631 6789

SWIFT: ALBPPLPW

Rekrutacja trwa!