Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją zabawy

Celem studiów jest przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy opiekuńczo-wychowawczej z człowiekiem na różnych etapach jego życia: do pełnienia zadań opiekuńczo-wychowawczych wobec małego dziecka, dzieci starszych, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów.

Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do pracy z dziećmi i młodzieżą wymagającymi opieki częściowej lub całkowitej ze względu na trudną sytuację życiową. Studia dają uprawnienia  do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwo dla  uczniów, rodzicowi nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów.

Absolwent może podjąć pracę:

  • w żłobkach, w salach zabaw dziecięcych
  • jako opiekun w szkołach, w świetlicach szkolnych, w internatach, w sanatoriach, w domach dziecka, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  • w centrach pomocy rodzinie, w placówkach pomocy społecznej, w poradniach rodzinnych
  • w ośrodkach adopcyjnych, w pogotowiach rodzinnych
  • jako doradca, jako opiekun i wychowawca w placówkach pomocy społecznej, w urzędach pracy, w uniwersytecie trzeciego wieku, w klubie seniora.

Studia: licencjackie (pierwszego stopnia)

Tryb:
– studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku),
– studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Uzyskiwany tytuł: licencjat. Naukę można kontynuować na studiach magisterskich lub studiach podyplomowych.

STUDIUJ W WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNEJ IM. B. PRUSA – SKORZYSTAJ ZE SPECJALNEJ PROMOCJI! *)

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa
za rok
(- 20 %)
opłata jednorazowa
za I semestr
(- 20%)
opłata jednorazowa za
II semestr
opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2.720 zł / 680 euro1.440 zł / 360 euro1.800 zł / 450 euro390 zł / 100 euro

 

*) Kandydat na studia do WWSH im. B. Prusa, który złoży wymagane dokument rekrutacyjne do 31 lipca 2017 r., wpłaci wpisowe – otrzyma zniżkę 20% na pierwszy rok lub pierwszy semestr studiów.

 

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:

Alior Bank S.A.
79 2490 0005 0000 4600 2925 8181

Opłaty w EURO należy wpłacać na rachunek bankowy:

Alior Bank S.A.
17 2490 0005 0000 4600 6631 6789

SWIFT: ALBPPLPW

Rekrutacja trwa!

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim