Pedagogika kulturoznawcza – menadżer i animator kultury

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności koniecznych do organizowania różnych form życia kulturalnego.

Absolwent nabędzie kwalifikacje niezbędne do tworzenia programów rozwoju  działalności kulturalnej, pogłębi wiedzę z zakresu teorii kultury, teorii animacji kultury i działalności kulturalnej.

Absolwent może podjąć pracę w:

  • instytucjach kulturalnych;
  • administracji samorządowej i państwowej;
  • środkach masowego przekazu;
  • placówkach animacyjno – kulturalnych;
  • placówkach pozaszkolnych;
  • placówkach dziennego pobytu

Studia: magisterskie (drugiego stopnia)

Tryb:
– studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku),
– studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Uzyskiwany tytuł: magister. Naukę można kontynuować na studiach podyplomowych

STUDIUJ W WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNEJ IM. B. PRUSA – SKORZYSTAJ ZE SPECJALNEJ PROMOCJI! *)

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa
za rok
(- 20 %)
opłata jednorazowa
za I semestr
(- 20%)
opłata jednorazowa za
II semestr
opłata w ratach
(kwota jednej raty)
3.520 zł / 880 euro1.840 zł / 460 euro2.300 zł / 575 euro410 zł / 105 euro

 

*) Kandydat na studia do WWSH im. B. Prusa, który złoży wymagane dokument rekrutacyjne do 31 lipca 2017 r., wpłaci wpisowe – otrzyma zniżkę 20% na pierwszy rok lub pierwszy semestr studiów.

 

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:

Alior Bank S.A.
79 2490 0005 0000 4600 2925 8181

Opłaty w EURO należy wpłacać na rachunek bankowy:

Alior Bank S.A.
17 2490 0005 0000 4600 6631 6789

SWIFT: ALBPPLPW

Rekrutacja trwa!

Pedagogika kulturoznawcza - menadżer i animator kultury
Pedagogika kulturoznawcza - menadżer i animator kultury