Animator i menadżer kultury

Studia  przygotowują do pracy pedagoga-animatora i menadżera w szeroko pojętym obszarze kultury. Kwalifikacje pedagogiczne oraz znajomość zagadnień związanych z kulturą uprawniają absolwentów do podejmowania działań związanych z animacją społeczno-kulturalną w lokalnych środowiskach na płaszczyźnie artystycznej, upowszechniania oraz zarządzania kulturą.

Absolwent posiada:

  • wiedzę o kulturze i umiejętność udostępniania tej wiedzy innym;
  • orientacje w zagadnieniach historii i teorii sztuki;
  • umiejętności stosowania metod i technik animacyjnych;
  • umiejętność organizowania i przeprowadzania imprez;
  • umiejętność wykorzystania możliwości pozarządowych dla aktywizacji społeczno-kulturalnej społeczności lokalnej;
  • umiejętność przygotowania strategii marketingowej oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność kulturalną.

Studia przygotowują do pracy w placówkach kulturalno-oświatowych, ośrodkach wypoczynkowych i turystyczno-rekreacyjnych, placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz w instytucjach związanych z reklamą i marketingiem.

 

Studia: podyplomowe

Tryb:
– studia niestacjonarne 5-6 zjazdów w semestrze (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 2, 3 lub 4 semestry
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Absolwent: otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja trwa!

Students Learning