Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela – zmiany w kształceniu nauczycieli.

Zapraszamy na jednolite 5 – letnie studia magisterskie dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III. Nabór na studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna trwa!

Od roku akademickiego 2019/2020 kształcimy jedynie w trybie jednolitych studiów 5 – letnich.

Jako jedna z nielicznych uczelni mamy zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przekształcenie studiów w pięcioletnie studia magisterskie na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Zapraszamy!

rekrutacja@wwsh.edu.pl

http://wsp.edu.pl/wsp/specjalnosci/studia-magisterskie/wychowanie-przedszkolne-edukacja-wczesnoszkolna/