Nasi partnerzy

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa współpracuje  z uczelniami, szkołami, instytucjami i nowatorskimi grupami twórczymi.

Współpraca międzynarodowa Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa  realizowana jest poprzez szereg działań mających na celu nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia o charakterze naukowym i edukacyjnym, rekrutację kandydatów międzynarodowych na studia prowadzone w języku polskim i angielskim oraz promocję Uczelni za granicą.

PARTNERZY wwshWspółpracujemy między innymi z:

  • Cyprus International University (Cypr),
  • European Regional Academy (Armenia),
  • European Teaching University w Tbilisi (Gruzja),
  • Użhorodzkim Uniwersytetem Narodowym (Ukrainie),
  • Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Kultury i Sztuk Pięknych (Ukraina),
  • Dniepropetrowskim Uniwersytetem Humanistycznym (Ukraina),
  • Międzynarodowym Uniwersytetem Ekonomiczno-Humanistycznym im. Akademika Stiepana Demianczuka w Równem (Ukraina).

Wizyty naszych zagranicznych partnerów są okazją do wymiany doświadczeń z ekspertami i studentami z innych krajów i kultur.
Studenci partnerskich uczelni mają możliwość kontynuowania studiów i realizowania praktyk zawodowych w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. B. Prusa, jak również studenci WWSH, w ramach indywidualnych umów partnerskich z zagranicznymi uniwersytetami, mogą korzystać z wymian studenckich.

INTERNATIONAL DIPLOMATIC MISSION OF THE PEOPLE'S DIPLOMACY EUROPEAN UKRAINE

International Diplomatic Mission of People’s Diplomacy “European Ukraine” to ukraińska misja akredytowana przy Parlamencie Europejskim, działająca w 82 krajach. Celem jej jest wdrażanie na Ukrainie zachodnich standardów, w tym europejskich oraz wspieranie i lobbowanie na rzecz wstąpienia Ukrainy do UE i NATO.

wwsh partnerzy_ukeu

ATM Studio

Centrum Produkcji Filmowo Telewizyjnej – ATM Studio to najnowszy i jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce. Zlokalizowany w Warszawie, w dzielnicy Wawer przy Wale Miedzeszyńskim 384. To siedziba wielu firm z branży filmowej, telewizyjnej, teatralnej eventowej oraz firm świadczących usługi techniczne i realizacyjne dla branży audiowizualnej.

partnerzy wwsh atm studio

MOK

Asocjacja Konsultantów Edukacyjnych MOK powstała w celu integracji Ukrainy do europejskiej przestrzeni naukowej, poprzez rozpowszechnianie wśród studentów ukraińskich informacji o możliwości studiowania za granicą. Sieć liczy około 100 specjalistów, którzy pracują w dziedzinie doradztwa edukacyjnego.

wwsh partnerzy Asocjacja Konsultantów Edukacyjnych MOK

Kino Atlantic

Kino Atlantic, kino przy Chmielnej 33, jest jednym z najchętniej odwiedzanych w Warszawie. Widzowie cenią sobie wyselekcjonowany repertuar, kameralną atmosferę i doskonałą lokalizację w samym sercu stolicy. Podczas gdy w 1930 roku cały kraj pogrążał się w kryzysie międzywojennym, w podwórku XIX wiecznej kamienicy samego centrum Warszawy otwarto Kino Atlantic.

wwsh partnerzy kino Atlantic

Wydawnictwo Bellona S.A.

Wydawnictwo Bellona S.A. prezentuje swoją ofertę na wszystkich największych imprezach targowych w kraju i zagranicą. Od lat jest traktowane jako jeden z największych wydawców na rynku książki w Polsce.

wwsh partnerzy Wydawnictwo Bellona S.A.

StacjaKultura.pl

Stacjakultura.pl, to rzetelne i aktualne informacje z zakresu szeroko rozumianej kultury. Recenzja, kultura, film, literatura, muzyka, teatr, gry i technika. Poczuj pociąg do kultury!

wwsh partnerzy Stacjakultura.pl

Biblioteka Narodowa

Tradycje polskiej Biblioteki Narodowej sięgają początków wieku osiemnastego i wiążą się z postaciami i dziełem Andrzeja Stanisława i Józefa Andrzeja Załuskich, twórców pierwszej w Polsce dużej biblioteki publicznej i zarazem narodowej, która pod nazwą Biblioteka Rzeczypospolitej Załuskich Zwana przeszła po śmierci fundatorów pod opiekę państwa.

wwsh partnerzy Biblioteka Narodowa

Polskie Radio

Polskie Radio S. A. – spółka skarbu państwa z siedzibą w Warszawie, nadaje audycje radiowe o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym. Celem działania Spółki jest tworzenie i rozpowszechnianie ogólnokrajowych i regionalnych programów radiowych uwzględniających zadania i obowiązki określane ustawą o radiofonii i telewizji, w tym zwłaszcza: dostarczanie informacji, udostępnianie dóbr kultury i sztuki, ułatwianie i korzystania z oświaty, dorobku nauki i kultury, dostarczanie rozrywki, popieranie krajowej twórczości radiowej. To w Polskim Radio studenci WWSH odbywają zajęcia praktyczne.

wwsh partnerzy Polskie Radio

Warszawska Szkoła Reklamy

Warszawska Szkoła Reklamy to miejsce idealne dla tych, którzy chcą połączyć edukację z pasją. Szkoła swoją dzisiejszą, silną pozycję na rynku reklamowym i edukacyjnym zawdzięcza 20-letniej tradycji. O renomie WSR świadczy ponad 4000 zadowolonych Absolwentów, pracujących w branży. Szkoła może się także poszczycić dopracowanym i dostosowanym do specyfiki polskiego rynku programem nauczania oraz doskonałą kadrą wykładowców-praktyków, którzy go współtworzą i realizują.

wwsh partnerzy Warszawska Szkoła Reklamy

LXV Liceum Ogólnokształcące im. J. Bema

LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Bema oferuje naukę w 6 oddziałach klas pierwszych, w tym medialnej i humanistycznej z zajęciami teatralnymi. W ramach współpracy uczniowie Liceum uczestniczą w wykładach, seminariach, warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych WWSH oraz w przedsięwzięciach medialnych organizowanych przez ATM Studio.

wwsh partnerzy LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Bema

Mówią Wieki

Magazyn Historyczny Mówią Wieki ma ponad 50 lat, to najstarsze pismo popularno-historyczne w Polsce. Tytuł magazynu pochodzi sprzed II wojny światowej – tak nazywał się jeden z przedwojennych podręczników do historii. Dzięki dotacji Komitetu Badań Naukowych miesięcznik trafia do 6000 szkół w całej Polsce. Specjalnością Mówią Wieki są numery monograficzne poświęcone dziejom i kulturze innych narodów, historii miast polskich czy historii wojskowości.

wwsh partnerzy Magazyn Historyczny Mówią Wieki

Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa

Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa założona w latach 50. XX wieku. Znajduje się na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie pod nr 7, w kamienicy, w której Bolesław Prus umieścił sklep Stanisława Wokulskiego, głównego bohatera “Lalki”.

Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa wwsh partnerzy

StudentHire.pl

StudentHire.pl to pierwsza platforma rekrutacyjna w Polsce dedykowana aktualnym studentom. Większość ofert pracy ukierunkowana jest na ludzi młodych oraz zdolnych bez względu na ich kierunek studiów czy doświadczenie zawodowe. Studenci znajdą tutaj pracę, którą z łatwością będą mogli połączyć ze studiami.

logo_edu