Władze WWSH

Izabela-Krupa-Mażulis_480_480

Rektor

Izabela Krupa-Mażulis – doktor nauk humanistycznych, historyk filozofii, etyk, pedagog. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP. Interesuje się etyką zawodową, historią filozofii współczesnej, teorią i filozofią prawa, problematyką wielokulturowości w edukacji i biznesie, prawnymi i etycznymi obowiązkami w administracji oraz zagadnieniami dyskryminacji, równego traktowania i mobbingu. Autorka licznych programów edukacyjnych i szkoleniowych m.in. dla Kancelarii Senatu RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Informatyzacji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytutu Pamięci Narodowej. Dr Krupa-Mażulis sprawowała i sprawuje liczne funkcje m.in.: rektora Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa, prodziekana ds. organizacji i jakości kształcenia w WWSH im. B. Prusa, funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych w WWSH im. B. Prusa, funkcję dziekana Wydziału Pedagogicznego w WWSH im. B. Prusa. Dr Krupa-Mażulis prowadziła i prowadzi: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty oraz seminaria licencjackie i magisterskie: na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, Wydziale Filologicznym UŚ, na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP, na wydziałach: Nauk Społecznych i Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa i w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu.

jr_480_480

Dziekan

Jerzy Rychlik – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Biologii UW. Pracownik naukowy w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Były Dyrektor Zarządu Fundacji Promocji Prawa Europejskiego w INP PAN. Przez 8 lat pracownik MSZ – konsul RP w krajach Europy Wschodniej. Autor blisko 50 publikacji naukowych z zakresu prawa ustrojowego i samorządu terytorialnego.