Władze WWSH

Izabela-Krupa-Mażulis_480_480

Rektor

Izabela Krupa-Mażulis – doktor nauk humanistycznych, historyk filozofii, etyk, pedagog. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP. Interesuje się etyką zawodową, historią filozofii współczesnej, teorią i filozofią prawa, problematyką wielokulturowości w edukacji i biznesie, prawnymi i etycznymi obowiązkami w administracji oraz zagadnieniami dyskryminacji, równego traktowania i mobbingu. Autorka licznych programów edukacyjnych i szkoleniowych m.in. dla Kancelarii Senatu RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Informatyzacji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytutu Pamięci Narodowej. Dr Krupa-Mażulis sprawowała i sprawuje liczne funkcje m.in.: rektora Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa, prodziekana ds. organizacji i jakości kształcenia w WWSH im. B. Prusa, funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych w WWSH im. B. Prusa, funkcję dziekana Wydziału Pedagogicznego w WWSH im. B. Prusa. Dr Krupa-Mażulis prowadziła i prowadzi: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty oraz seminaria licencjackie i magisterskie: na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, Wydziale Filologicznym UŚ, na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP, na wydziałach: Nauk Społecznych i Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa i w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu.

jr_480_480

Dziekan

Jerzy Rychlik – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Biologii UW. Pracownik naukowy w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Były Dyrektor Zarządu Fundacji Promocji Prawa Europejskiego w INP PAN. Przez 8 lat pracownik MSZ – konsul RP w krajach Europy Wschodniej. Autor blisko 50 publikacji naukowych z zakresu prawa ustrojowego i samorządu terytorialnego.

mk_480_480

Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia

Marta Kochanek – doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie pedagogiki, trenerka umiejętności poznawczych, redaktorka prowadząca “Ruchu Pedagogicznego”. Od roku 2016 związana z WWSH jako pracownik dydaktyczny. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół pedagogiki inspirowanej personalizmem i egzystencjalizmem, a także współczesnych dróg i możliwości rozwoju pedagogiki kultury. Obecnie prowadzi badania dotyczące aktualności personalizmu w okresie rozwoju cywilizacji technicznej i przenikania się kultur.

Autorka książki „Olśnienie i odwaga. Piękno jako kategoria pedagogiczna” oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących związku piękna i wychowania.

W przeszłości redaktorka w wydawnictwie i koordynatorka projektów w organizacjach pozarządowych. Miłośniczka literatury pięknej, architektury wnętrz, filmu i seriali, piękna natury i popularnonaukowych książek o astronomii.