Władze WWSH

rektor wwsh Agnieszka Križ

Rektor

Agnieszka Križ – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Ukończyła Filologię Słowiańską na Uniwersytecie Jagiellońskim  (studia magisterskie).  Doktorat obroniła na Uniwersytecie Łódzkim. Rok akademicki 1999/2000 spędziła na stypendium w Lublanie. Zainteresowania naukowe: teoria literatury, literatury słowiańskie w ujęciu komparatystycznym.

Zdjęcie Izabela Krupa-Mażulis-1

Dziekan Wydziału Pedagogicznego

Izabela Krupa-Mażulis – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii filozofii,  absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo od lat związana z edukacją i szkolnictwem wyższym, zainteresowania naukowe to przede wszystkim etyka biznesu i etyka zawodowa oraz zarządzanie.

.

wykładowcy wwsh Jacek Bogucki

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Jacek Bogucki – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – specjalność pedagogika społeczna, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Autor i współautor 5 pozycji zwartych i 60 artykułów naukowych, uczestnik ponad 30 konferencji naukowych. Pracował w UMCS oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Prowadził zajęcia w licznych grantach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz studiach podyplomowych, szkoleniach – w tym również w USA dla nauczycieli szkół polonijnych. Pełnił role eksperta i kierownika merytorycznego międzynarodowego grantu edukacyjnego, współpracował z licznymi ośrodkami akademickimi w Europie. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z problematyką kształcenia w Polsce, Unii Europejskiej oraz USA, systemami jakości kształcenia, edukacja zdrowotną, metodologia badań społecznych oraz analizą jakościową i ilościową. Hobby: kynologia, podróże oraz fotografia.