Regulamin studiów

Obowiązujący od 1 października 2016 r. wprowadzony Uchwałą Senatu WWSH z dnia 9 września 2016 r.

Dokument *.pdf do pobrania:

regulamin studiów Regulamin studiów 2016/2017