Opłaty kurs polskiego

Zajęcia stacjonarne i niestacjonarne
80 godzin nauki 50 godzin nauki
1.000 zł/250 euro 550 zł/140 euro
Kurs roczny
2.400 euro