Opłaty studia jednolite 5-letnie

Wpisowe 400 zł

Jednolite studia magisterskie
Kierunek: PEDAGOGIKA
Studia stacjonarne/niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
1 750 zł
2 850 zł
299 zł
525  zł

Od II roku studiów opłata czesnego nieznacznie wzrasta.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Wpisowe 400 zł

Jednolite studia magisterskie
Kierunek: PSYCHOLOGIA
Studia stacjonarne/niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2 350 zł
3 700 zł
399 zł
665 zł

 

Od II roku studiów opłata czesnego nieznacznie wzrasta. Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.