Opłaty studia jednolite 5-letnie

Wpisowe 400 zł

Jednolite studia magisterskie
Kierunek: PEDAGOGIKA
Studia stacjonarne/niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2 850 zł 525  zł

Od II roku studiów opłata czesnego nieznacznie wzrasta.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Wpisowe 400 zł

Jednolite studia magisterskie
Kierunek: PSYCHOLOGIA
Studia stacjonarne/niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
3 700 zł 665 zł

Od II roku studiów opłata czesnego nieznacznie wzrasta. Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.