Opłaty studia magisterskie – Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wpisowe 100 euro

Studia stacjonarne
Post – Soviet States Other countries
2.400 euro 3.400 euro

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Szczegóły dotyczące obowiązujących promocji zamieszczone są przy każdej ze specjalności.

Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.