Studia licencjackie – fiszka

STUDIA LICENCJACKIE

Tryb
  • studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od wtorku do piątku),
  • studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele)
Czas trwania studiów 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy polski
Uzyskiwany tytuł licencjat. Naukę można kontynuować na studiach magisterskich lub studiach podyplomowych.