Logistyka intro

Studia licencjackie na kierunku Logistyka w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu gruntownie przygotują studentów do pracy na stanowiskach związanych z planowaniem, koordynacją i organizacją transportu. Wiedza przekazywana studentom w trakcie trzyletnich studiów obejmuje szerokie spektrum zagadnień w obszarach ekonomicznym, organizacji i zarządzania oraz technicznym.

W ramach kierunku Logistyka oferujemy specjalności:

STUDIA LICENCJACKIE

KierunekLogistyka
Tryb
  • studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku)
  • studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych, soboty i niedziele)
Czas trwania studiów3 lata, 6 semestrów
Język wykładowypolski, angielski
Uzyskiwany tytułlicencjat. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych