kontakt

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna
im. Bolesława Prusa

Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

REKRUTACJA

Jarosław Siwoń – dyrektor ds. kontaktów międzynarodowych
Kacper Cheda – kierownik Działu Rekrutacji międzynarodowej

Piąte piętro
tel. kom.: +48 690 890 760, +48 730 556 366
e-mail: rekrutacja@wwsh.edu.pl

od poniedziałku do piątku:  9.00 – 17.00

w soboty: 09.30 – 14.00 

Rekrutacja trwa!

Kandydacie na studia pedagogiczne w WWSH, to w Rekrutacji uzyskasz informacje o prowadzonych specjalnościach, o opłatach, promocjach. U nas też złożysz dokumenty rekrutacyjne i otrzymasz decyzję o przyjęciu na studia w WWSH.

DZIEKANAT

Danuta Mucha-Orlińska – kierownik Dziekanatu
Dorota Arasimowicz – pracownik Dziekanatu
Magdalena Chruścik – pracownik Dziekanatu

Parter 
tel. kom.: +48 512 575 934
e-mail: dziekanat.pedagogika@wwsh.edu.pl

Dyżury dziekanatu:

poniedziałek NIECZYNNE
wtorek 8.00-12.00
środa 13.00-17.00
czwartek 11.00-15.00
piątek 11.00-14.00
sobota    (dni zjazdowe ) 8.30-14.30
   

To w Dziekanacie załatwisz większość spraw dotyczących toku studiów. To tutaj odbierzesz legitymację studencką, indeks, kartę osiągnięć studenta, uzyskasz informacje dotyczące planu zajęć na poszczególnych kierunkach, terminy egzaminów, godziny konsultacji wykładowców, odbierzesz dziennik praktyk, otrzymasz wzory podań do Rektora, Kanclerza, Dziekana.

Studencie WWSH – jeśli potrzebujesz zaświadczenie zgłoś w Dziekanacie odpowiednio wcześniej, takich dokumentów nie wystawiamy od ręki.

REKTORAT

Małgorzata Pytel – dyrektor ds. administracji i marketingu
Jakub Rozwadowski – asystent

V piętro
e-mail: rektorat@wwsh.edu.pl

Rektorat prowadzi obsługę biurową Rektora (wszystkie sprawy dotyczące uczelni, z wyjątkiem spraw finansowych i spraw studenckich).

KWESTURA

Ewa Ratajczyk – dyrektor ds. finansów
Urszula Łasiewicka – specjalista ds. rozliczeń

Parter
telefon: 730 555 225
e-mail:  kwestura@wwsh.edu.pl
Poniedziałek – piątek:  11.00 – 17.00

Tu załatwisz wszystkie sprawy związane z finansami, opłacisz wpisowe, zapłacisz za studia, za egzamin dyplomowy, uzyskasz informacje o zaległych opłatach. Kwestura załatwia też sprawy kadrowo-płacowe pracowników uczelni.

BIURO KARIER, MARKETING

Telefon
tel. kom.: +48 512 575 932, +48 690 890 760.
e-mail: marketing@wwsh.edu.pl

kontakt wwsh
kontakt wwsh