Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa proponuje kandydatom bogatą ofertę studiów na kilku specjalnościach: Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, Fotografia w mediach, Strategia reklamy i public relations, Wiedza o kulturze, Sztuka fotografii w kulturze, Media relations, Zarządzanie przedsiębiorstwem medialnym, Grafika w nowych mediach.

Rekrutacja na studia trwa przez cały rok akademicki lub do wyczerpania limitu miejsc. Zasady rekrutacji są takie same dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na wszystkich kierunkach studiów.

Kandydat na studia licencjackie lub magisterskie wypełnia formularz zgłoszeniowy oraz dostarcza komplet dokumentów rekrutacyjnych.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty *.pdf do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STUDIA I STOPNIA PEDAGOGIKA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STUDIA I STOPNIA PEDAGOGIKA

formularz studia licencjackieFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STUDIA II STOPNIA kierunek – PEDAGOGIKA

formularz zgłoszeniowy na studia mgr FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGIKA

stypendia wwsh
zasady rekrutacji wwsh
kontakt wwsh