Opłaty
Opłaty obowiązujące studentów przyjętych na rok akademicki 2018/2019

Studia licencjackie w języku polskim

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
1.800 zł / 450 euro 390 zł / 100 euro

Do opłaty czesnego na semestrach: I, II, III, IV, V i VI doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł/125 euro.

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Szczegóły dotyczące obowiązujących promocji zamieszczone są przy każdej ze specjalności.

Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.

Studia magisterskie w języku polskim

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2.300 zł / 575 euro 410 zł / 105 euro

Do opłaty czesnego na semestrach: I, II, III i IV doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł/125 euro.

Na II roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Szczegóły dotyczące obowiązujących promocji zamieszczone są przy każdej ze specjalności.

Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.

Studia podyplomowe w języku polskim

Wpisowe 200 zł

Doskonalące (2 semestry) I semestr II semestr
Zarządzanie w oświacie i instytucjach kultury 1.800 zł 1.800 zł

 

Kwalifikacyjne (3 semestry)I semestrII semestrIII semestr
Pedagogika dla osób bez przygotowania pedagogicznego1.800 zł1.800 zł1.800 zł
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

 

Kwalifikacyjne (3 semestry) I semestr II semestr III semestr
Edukacja integracyjna i włączająca dla nauczycieli wspomagających 1.800 zł 1.800 zł 1.800 zł

Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.

Kurs nauki języka polskiego dla obcokrajowców

Zajęcia stacjonarne i niestacjonarne
80 godzin nauki50 godzin nauki
1.000 zł/250 euro550 zł/140 euro
Kurs roczny
2.400 euro

 

Czesne za studia należy wpłacać na indywidualny numer konta, 
wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN:
BZ WBK

57 1090 1883 0000 0001 3579 4402

Opłaty w EURO:
BZ WBK

PL63 1090 1883 0000 0001 3579 4488
SWIFT: WBKPPLPP

opłaty rekrutacja wwsh
opłaty rekrutacja wwsh
opłaty rekrutacja wwsh
opłaty rekrutacja wwsh
opłaty rekrutacja wwsh