Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja dla bezpieczeństwa obejmują kompleksowe ujęcie zagadnień bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych działań edukacyjnych, obejmujących problematykę zagrożeń w czasie pokoju oraz sposobów zachowań w sytuacjach o charakterze kryzysowym.

Absolwent Wydziału Pedagogicznego otrzymuje wiedzę z zakresu pedagogiki oraz współczesnych zagadnień obronności i bezpieczeństwa publicznego, jest przygotowany do pracy w instytucjach rządowych, pozarządowych, w szkołach oraz w instytucjach wychowawczych i edukacyjnych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.

Absolwent może podjąć pracę w:

  • rządowych i samorządowych instytucjach proobronnych,
  • organach administracji rządowej i samorządowej,
  • jako pracownik cywilny w strukturach wojskowych,
  • pionach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
  • w szkołach jako nauczyciel przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Wybrane bloki tematyczne:

Psychologiczno-socjologiczne aspekty obrony państwa

Współczesne zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa

Historia i teoria wychowania obronnego

Komunikacja w systemie obrony państwa

Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa

Ekonomiczne problemy bezpieczeństwa państwa

Ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc

Profilaktyka agresji i frustracji wśród dzieci i młodzieży

Prawa człowieka                                      

Cyberprzestępczość

Obrona cywilna i zagrożenia kryzysowe

System bezpieczeństwa informacyjnego

Wychowanie patriotyczne.       

Studia: licencjackie (pierwszego stopnia)

Tryb:
– studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku),
– studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Uzyskiwany tytuł: licencjat. Naukę można kontynuować na studiach magisterskich lub studiach podyplomowych.

Rekrutacja trwa!