Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja dla Bezpieczeństwa obejmują kompleksowe ujęcie zagadnień bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych działań edukacyjnych, obejmujących problematykę zagrożeń w czasie pokoju oraz sposobów zachowań w sytuacjach o charakterze kryzysowym.

Absolwent Wydziału Pedagogicznego otrzymuje wiedzę z zakresu pedagogiki oraz współczesnych zagadnień obronności i bezpieczeństwa publicznego, jest przygotowany do pracy w instytucjach rządowych, pozarządowych, w szkołach oraz w instytucjach wychowawczych i edukacyjnych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.

Absolwent może podjąć pracę w:

 • rządowych i samorządowych instytucjach proobronnych,
 • organach administracji rządowej i samorządowej,
 • jako pracownik cywilny w strukturach wojskowych,
 • pionach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
 • w szkołach jako nauczyciel przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Wybrane bloki tematyczne:

 • Psychologiczno-socjologiczne aspekty obrony państwa
 • Współczesne zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa
 • Historia i teoria wychowania obronnego
 • Komunikacja w systemie obrony państwa
 • Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Ekonomiczne problemy bezpieczeństwa państwa
 • Ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc
 • Profilaktyka agresji i frustracji wśród dzieci i młodzieży
 • Prawa człowieka
 • Cyberprzestępczość
 • Obrona cywilna i zagrożenia kryzysowe
 • System bezpieczeństwa informacyjnego
 • Wychowanie patriotyczne.

Studia: licencjackie (pierwszego stopnia)

Tryb:
– studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od wtorku do piątku),
– studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Uzyskiwany tytuł: licencjat. Naukę można kontynuować na studiach magisterskich lub studiach podyplomowych.

Rekrutacja trwa!

Pedagogika kulturoznawcza - menadżer i animator kultury
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim