Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną*

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną w WWSH mają charakter praktyczny. Oznacza to, że oprócz rozległej wiedzy, niezbędnej w pracy nauczyciela, studenci w czasie licznych zajęć praktycznych nabywają gruntowne przygotowanie pedagogiczne oraz adekwatne kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

W programie studiów znajdują się m. in. zajęcia z zakresu:

 • pedagogiki,
 • psychologii,
 • podstaw edukacji przedmiotowej
 • dydaktyki przedmiotowej,
 • metodyki zajęć wczesnego wspomagania rozwoju,
 • diagnozy i terapii pedagogicznej,
 • pierwszej pomocy i edukacji zdrowotnej,
 • praw dziecka, prawa oświatowego i opiekuńczo-wychowawczego,
 • komunikacji w pracy z dzieckiem, grupą, rodziną,
 • socjologii,
 • filozofii i etyki.

Studia te dają uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach publicznych i niepublicznych (w klasach I-III) oraz przedszkolach, jak też w innych formach edukacji przedszkolnej (punkty i zespoły przedszkolne) i alternatywnych formach edukacji przedszkolnej – akademiach przedszkolaka, klubach malucha itp.

Studia: licencjackie (pierwszego stopnia)

Tryb:
– studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od wtorku do piątku),
– studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Uzyskiwany tytuł: licencjat. Naukę można kontynuować na studiach magisterskich lub studiach podyplomowych.

*UWAGA!!!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. od 1 października 2019 prowadzimy jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, trwające 10 semestrów (5 lat).

Zapraszamy na jednolite studia magisterskiej na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna w WWSH!

Rekrutacja trwa!

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną