Pedagogika kulturoznawcza – menadżer i animator kultury

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności koniecznych do organizowania różnych form życia kulturalnego.

Absolwent nabędzie kwalifikacje niezbędne do tworzenia programów rozwoju  działalności kulturalnej, pogłębi wiedzę z zakresu teorii kultury, teorii animacji kultury i działalności kulturalnej.

Absolwent może podjąć pracę w:

  • instytucjach kulturalnych;
  • administracji samorządowej i państwowej;
  • środkach masowego przekazu;
  • placówkach animacyjno – kulturalnych;
  • placówkach pozaszkolnych;
  • placówkach dziennego pobytu

Studia: magisterskie (drugiego stopnia)

Tryb:
– studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku),
– studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Uzyskiwany tytuł: magister. Naukę można kontynuować na studiach podyplomowych

Rekrutacja trwa!

Pedagogika kulturoznawcza - menadżer i animator kultury
Pedagogika kulturoznawcza - menadżer i animator kultury