Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Studia magisterskie (II stopnia) na kierunku Pedagogika ze specjalnością Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Terapią Pedagogiczną w WWSH mają na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanych pedagogów posiadających kompetencje w zakresie opieki i wychowania oraz terapii pedagogicznej, niezwykle istotnych w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi a także z seniorami.

W toku dwuletnich studiów Absolwent WWSH nabędzie podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Posiądzie również umiejętności z obszaru komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Absolwent studiów magisterskich na specjalności Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Terapią Pedagogiczną może pracować między innymi jako:

  • wychowawca w pogotowiu opiekuńczym, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu dom dziecka, dom małego dziecka, bursa, świetlica szkolna,
  • Pedagog – wychowawca w świetlicy środowiskowej, socjoterapeutycznej, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, ogniskach wychowawczych,
  • pedagog szkolny,
  • pedagog – doradca – konsultant w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodku adopcyjno-opiekuńczych,
  • w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
  • w centrach pomocy rodzinie, w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej, oraz biurach porad obywatelskich itp.

Studia: magisterskie (drugiego stopnia)

Tryb:
– studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od wtorku do piątku),
– studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Uzyskiwany tytuł: magister. Naukę można kontynuować na studiach podyplomowych

Rekrutacja trwa!

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną