Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna w WWSH mają na celu profesjonalne przygotowanie pedagogiczne studentów do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I III).
Program studiów opiera się na współczesnej wiedzy o rozwoju, wychowaniu i kształceniu dzieci z uwzględnieniem szerokiego zakresu kompetencji nauczyciela, w tym w obszarze pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

W programie studiów znajdują się m. in. zajęcia z zakresu:

 • pedagogiki,
 • psychologii,
 • podstaw edukacji przedmiotowej
 • dydaktyki przedmiotowej,
 • metodyki zajęć wczesnego wspomagania rozwoju,
 • diagnozy i terapii pedagogicznej,
 • pierwszej pomocy i edukacji zdrowotnej,
 • praw dziecka, prawa oświatowego i opiekuńczo-wychowawczego,
 • komunikacji w pracy z dzieckiem, grupą, rodziną,
 • socjologii,
 • filozofii i etyki.

Studia te dają uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach publicznych i niepublicznych (w klasach I-III) oraz przedszkolach, jak też w innych formach edukacji przedszkolnej (punkty i zespoły przedszkolne) i alternatywnych formach edukacji przedszkolnej – akademiach przedszkolaka, klubach malucha itp.

Studia: magisterskie jednolite

Tryb:
– studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od wtorku do piątku),
– studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 5 lat, 10 semestrów
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Uzyskiwany tytuł: Magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Rekrutacja trwa!

Edukacja dorosłych z gerontologią
Edukacja dorosłych z gerontologią