Edukacja integracyjna i włączająca dla nauczycieli wspomagających

Trzysemestralne studia podyplomowe Edukacja integracyjna i włączająca dla nauczycieli wspomagających przygotowują pedagogów  specjalistów zajmujących się edukacją dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego realizującego program edukacji włączającej.

Studia mają charakter kwalifikacyjny,  ich  ukończenie daje kwalifikacje do wspierania edukacji i wychowania osób niepełnosprawnych w placówkach integracyjnych lub realizujących program edukacji włączającej.

Dają kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego w:

  • przedszkolach integracyjnych
  • przedszkolach realizujących program edukacji włączającej
  • szkolnych oddziałach integracyjnych
  • szkołach ogólnodostępnych realizujących program edukacji włączającej
  • a także z dziećmi z orzeczeniami w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, internatach, domach dziecka.

Studia kierowane są do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczycieli przedmiotowych (także przedmiotów zawodowych), absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia z zakresu pedagogiki lub nauk pokrewnych (np. psychologia, resocjalizacja – w takich przypadkach konieczność uzupełnienia kwalifikacji nauczycielskich – studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne dla osób bez przygotowania pedagogicznego).

Studia: podyplomowe

Tryb:
– studia niestacjonarne 5-6 zjazdów w semestrze (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 3 semestry
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Absolwent: otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja trwa!

Zarządzanie i marketing w oświacie
Zarządzanie i marketing w oświacie