STUDIA MAGISTERSKIE

Pedagogika kulturoznawcza – mediator międzykulturowy
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Pedagog szkolny, doradca edukacyjno-zawodowy

Studia magisterskie pedagogika
– dziennie i zaocznie

Pedagogikę można studiować w trybie dziennym i zaocznym. Studia magisterskie pedagogika to oferta dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata. Studenci wybierający ten kierunek mogą się kształcić w wielu specjalnościach. Choć pedagogika kojarzy się przede wszystkim z pracą z dziećmi, to umiejętności zdobyte na studiach pozwalają także na kształcenie dorosłych. Polacy coraz częściej uważają, że na naukę nigdy nie jest za późno i nawet w bardzo dojrzałym wieku podwyższają swoje kwalifikacje. Ukończenie specjalności edukacja dorosłych z gerontologią daje absolwentom niezbędne umiejętności do nauczania ludzi dorosłych oraz starszych. Pracę dla takich specjalistów oferują najczęściej placówki kulturalne czy fundacje i stowarzyszenia. Kandydaci na studia pedagogiczne, którzy swoją przyszłość chcą związać z młodzieżą, z pewnością zainteresują się specjalnością łączącą pedagogikę z doradztwem zawodowym. Specjaliści z tej dziedziny znajdą zatrudnienie między innymi jako doradcy zawodowi w studenckich biurach karier czy w agencjach pośrednictwa pracy. Ci, którym na sercu leży kultura, mają zdolności organizacyjne i dobrze się czują na pozycji lidera, powinni wybrać specjalność menadżer i animator kultury. Absolwent z tą specjalnością znajdzie pracę w różnego rodzaju instytucjach kulturalnych, placówkach socjalnych, a także w urzędach czy środkach masowego przekazu. Wykształcenie pedagogicznego może być przydatne tym, którzy chcą poświęcić się walce z uzależnieniami, w jakie często popadają młodzi ludzie. Specjalność edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień pozwala na prowadzenie działalności związanej z promowaniem zdrowego stylu życia oraz podejmowanie działań dotyczących uzależnień, zwłaszcza od środków psychoaktywnych. Zarówno studia dzienne, jak i studia zaoczne pedagogika dają możliwość pracy z dziećmi i dorosłymi, którzy stawiają na ciągły rozwój. Praca pedagoga jest niezwykle interesująca i pasjonująca, polega bowiem na ciągłym kontakcie z ludźmi.