Witamy na studiach w WWSH im. B. Prusa wszystkich tych, którzy chcą poznać praktyczną stronę Pedagogiki.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi specjalnościami:

warszawska wyższa szkoła humanistyczna dziennikarstwo
warszawska wyższa szkoła humanistyczna fotografia
warszawska wyższa szkoła humanistyczna grafika

Poznaj nasze pozostałe kierunki:

Dziennikarstwo
Logistyka
Fotografia
STUDIA MBA
Marketing medialny i PR
Zarządzanie

Galeria WWSH

prace studentów WWSH
warsztaty WWSH
Integracja WWSH

Nie zastanawiaj się dłużej – WWSH to Uczelnia dla Ciebie.

Studia pedagogiczne w Warszawie

Studia pedagogiczne to kierunek idealny dla osób, które pragną mieć wpływ na wychowanie młodych ludzi. Kandydaci na przyszłych wychowawców powinni mieć łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich, umiejętność przekazywania wiedzy i tłumaczenia czasem trudnych zagadnień. Pedagog powinien być osobą opanowaną, panującą nad swoimi emocjami, ale jednocześnie kreatywną. Pedagodzy, zwłaszcza pracujący z trudną młodzieżą, powinni charakteryzować się również odpornością na stres, pewnością siebie i umiejętnością rozwiązywania problemów. Absolwenci pedagogiki mogą podjąć pracę w szkole, przedszkolu i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Również fundacje, stowarzyszenia i placówki opieki społecznej poszukują pracowników po studiach pedagogicznych. Studenci pedagogiki zdobywają wiedzę między innymi z takich dziedzin, jak psychologia, filozofia, socjologia, etyka czy logika. Nauka ta dzieli się na trzy działy: ogólna zajmuje się problematyką wychowania i definiuje pojęcia z dziedziny pedagogiki, dydaktyka to inaczej teoria nauczania i uczenia się, a trzecim działem jest teoria wychowania – zbliżona do dydaktyki, jednak odnosząca się do wychowania społeczno-moralnego. Studiujący pedagogikę mają do wyboru wiele specjalności. Prócz bardzo popularnych, jak wczesnoszkolna czy opiekuńczo-wychowawcza, uczelnie oferują jeszcze inne. Absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej mogą pracować jako funkcjonariusze policji, a także pracownicy aresztów, zakładów karnych czy jako kuratorzy sądowi. Marzący o karierze w agencjach reklamowych lub korporacjach powinni wybrać specjalność kulturoznawczą. Jej absolwenci są także doskonałymi kandydatami do pracy w biurach podróży, ośrodkach badania opinii publicznej czy instytucjach zajmujących się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu oraz konfliktom na tle kulturowym. Pedagogika zalicza się do nauk społecznych, a jej początki sięgają czasów starożytnych, jej nazwa pochodzi od greckiego słowa paidagogos, które znaczy dosłownie „prowadzący dziecko”.