Skip to content
+48 690 890 760

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Współpraca z biznesem

Rekrutacja trwa!

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna współpracuje z interesariuszami z otoczenia społeczno-gospodarczego, partnerami biznesowymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi w celu unowocześniania i uaktualniania programów studiów i bazy dydaktycznej a także podnoszenia jakości procesu kształcenia. Pozwala to na wspólne określanie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania, dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, na specjalistów-absolwentów wyższych uczelni o określonej wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach.

Współpraca z biznesem