Skip to content
+48 690 890 760

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Samorząd studencki

Rekrutacja trwa!

Samorząd Studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów
Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa.

Samorząd studencki Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej współdecyduje, wraz z rektor WUE i stosownymi komisjami, o podziale środków finansowych przeznaczonych na pomoc studentom w ramach Funduszu Stypendialnego a także doradza i opiniuje zmiany w programach zajęć, otwieranie nowych kierunków studiów w ramach uczelni.

Samorząd studencki

Wszyscy studenci, bez względu na tok studiów, mają takie same prawa i obowiązki wymienione w Regulaminie Studiów. Samorząd prowadzi działalność w zakresie spraw studenckich (kształcenie, sprawy socjalno-bytowe, kulturalne, rozwój intelektualny studentów). Samorząd studencki działa jawnie, informując studentów o wszystkich aspektach swojej działalności. Przedstawiciele Samorządu w liczbie 3 wchodzą w skład Senatu WUE.

Każdy student WUE ma prawo do:
  • wyrażania opinii w sprawach należących do zadań samorządu studenckiego,
  • kierowania pod adresem samorządu studenckiego wniosków i propozycji,
  • pozyskiwania informacji o pracy samorządu studenckiego,
  • uczestniczenia w obradach organów kolegialnych samorządu studenckiego,
  • uzyskania pomocy samorządu studenckiego.

Kontakt: [email protected]

Samorząd studencki

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!