Skip to content
+48 690 890 760

Samorząd studencki

Rekrutacja trwa!

Samorząd Studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów
Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa.

Samorząd studencki Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej współdecyduje, wraz z rektor WWSH i stosownymi komisjami, o podziale środków finansowych przeznaczonych na pomoc studentom w ramach Funduszu Stypendialnego a także doradza i opiniuje zmiany w programach zajęć, otwieranie nowych kierunków studiów w ramach uczelni.

Samorząd studencki

Wszyscy studenci, bez względu na tok studiów, mają takie same prawa i obowiązki wymienione w Regulaminie Studiów. Samorząd prowadzi działalność w zakresie spraw studenckich (kształcenie, sprawy socjalno-bytowe, kulturalne, rozwój intelektualny studentów). Samorząd studencki działa jawnie, informując studentów o wszystkich aspektach swojej działalności. Przedstawiciele Samorządu w liczbie 3 wchodzą w skład Senatu WWSH.

Każdy student WWSH ma prawo do:
  • wyrażania opinii w sprawach należących do zadań samorządu studenckiego,
  • kierowania pod adresem samorządu studenckiego wniosków i propozycji,
  • pozyskiwania informacji o pracy samorządu studenckiego,
  • uczestniczenia w obradach organów kolegialnych samorządu studenckiego,
  • uzyskania pomocy samorządu studenckiego.

Kontakt: [email protected]

Samorząd studencki

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!