Skip to content
+48 690 890 760

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Kadra uczelni

tb_400_400
Tomasz Bergmann

Artysta multimedialny: fotograf, operator filmowy, muzyk, realizator video-art, reżyser awangardowych reklam i wideoklipów, performer. Jako fotograf współpracował z następującymi tytułami: Twój Styl, Playboy, Zwierciadło, Uroda, Cosmopolitan, Machina, Fluid, Elle, i inne. Dyrektor artystyczny festiwalu fotograficznego W ramach Sopotu.
W swoim portfolio ma zdjęcia Jerzego Skolimowskiego, Jerzego Stuhra, Magdaleny Różczki, Tomasza Kota, Lecha Janerki, Roberta Makłowicza, duetu Sekielski i Morozowski, Kuby Wojewódzkiego, Nergala, Reni Jusis i wielu innych. Jako twórcę wideoklipów wyróżniono go Drewnianym Yachem. Krytyka bardzo ciepło przyjęła jego projekt filmowy o Łodzi, w którym nałożył obrazy z czasów Litzmannstadt Getto i współczesnych Bałut. Jak sam mówi, jego projekty są rozproszone, jest artystą niezależnym i multimedialnym. Współpracuje z teatrami dramatycznymi oraz awangardowymi, eksperymentuje jako performer. Współtworzony z tancerką Izabelą Chlewińską spektakl ,,DP 1” miał premierę w Tokyo, a w 2016 został zaprezentowany dwukrotnie na Tokyo Experimental Festiwal . W 2015 został zaproszony do udziału w fotograficznym festiwalu Planche’s contact w Deauville z autorskim projektem pt. „Deauville’s stories”. W czerwcu 2016 r. będzie wystawiał kolejną serię autorską we francuskim Deauville. Jako twórca video art współpracował m.in z legendarnym kompozytorem Matthew Herbertem, współtworzył również instalacje wideo do projektu „Preparation for change” na Warszawską Jesień Muzyczną. Znany jest również jako współlider eksperymentalnej formacji muzycznej Mordy, z którą wydał 4 płyty.

jb_400_400
dr Jacek Bogucki

Doktor nauk humanistycznych, fotograf amator, pasjonat historii sztuki oraz minionej i współczesnej architektury. Założyciel i administrator facebook’owej grupy „Cerkwie” poświęconej polskiej i zagranicznej architekturze cerkiewnej. Autor wystawy fotografii „New York – a place apart” (listopad 2014) eksponowanej w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z problematyką kształcenia w Polsce, Unii Europejskiej oraz USA, systemami jakości kształcenia, edukacja zdrowotną, metodologia badań społecznych oraz analizą jakościową i ilościową. Hobby: kynologia, podróże oraz fotografia.

ab_480_480
Mgr Anna Brzezińska

Psycholog, trener biznesu, Gallup Certified Strengths Coach, wykładowca. Ukończyła studia doktoranckie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Państwowej Akademii Nauk, studia magisterskie na kierunku psychologia stosunków międzykulturowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz posiada licencjat z ekonomii – Uniwersytet Gdański. Absolwentka Szkoły Coachów- The Art and Science of Coaching, Erickson College International oraz Wszechnica, Uniwersytet Jagielloński; zdobyła certyfikat Certyfikat Trenera Biznesu- Szkoła Trenerów Biznesu Matrik. Posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania i prowadzenia wielu programów szkoleniowych dla firm i instytucji. Specjalizuje się m.in. w coachingu mocnych stron, treningach z komunikacji, asertywności, rozwoju potencjału osobistego, zarządzania zmianą, umiejętności menedżerskich, obsługi klienta, różnic międzykulturowych, profilaktyki antymobbingowej oraz radzenia sobie ze stresem. Coaching i warsztaty prowadzi również w języku angielskim. W życiu zarówno zawodowym jak i osobistym stara się odkrywać i podążać za tym co służy człowiekowi. Projekty rozwojowe realizowała między innymi dla: Narodowy Bank Polski, Bank BPH, Bank Pekao SA, Bank BGK, ZUS, Napentens SA, Sanofi-Aventis, Janssen Polska, Avio Polska Sp.zo.o, Abramczyk Sp.zo.o, Business Lease, ExxonMobil Polska, EDF Polska S.A, Ecco Taxi , MediaMarktSaturn, Kancelaria Cameron McKena CMS, Chestnut Global Partners, Mazowiecka Spółka Gazownicza, Lasy Państwowe, Agencja Rozwoju Rynku Rolnego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Ciesielski_s
mgr Dariusz Ciesielski

Ukończył Politechnikę Wrocławską oraz studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, trener, coach. Posiada certyfikaty Trener IMPACT Selling®, CoachWise Essentials Program – International Coach Federation (ICF), CoachWise Coaching Equipped (ICF) w trakcie certyfikacji, Style Kierowania – Business Centre Club & Voss+Partner GmbH, Train the Trainer – trening kompetencji trenerskich pierwszego i drugiego stopnia.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu działami sprzedaży w kilku dużych organizacjach. Od kilku lat jako trener dzieli się doświadczeniem i przekazuję wiedzę, jako coach wspiera i inspiruje, a jako konsultant przeprowadza audyty, szukam lepszych rozwiązań i podpowiada. Współpracował z FPL Sp. z o.o., Benefit Systems S.A., EdisonTeam.pl, Biblioteka Analiz Sp. z o.o., Meeting Point. Prowadził szkolenia w zakresie m.in. Komunikacji interpersonalnej i zarządzania zasobami ludzkimi dla np. ORANGE, PKO BP, EGIS.. Pomysłodawca i organizator Warszawskiej Fiesty Modelarskiej – ogólnopolskiego konkursu i wystawy modeli redukcyjnych.

dr JAkub CZEPEK_s
dr Jakub Czepek

Jakub Czepek – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; specjalizuje się w prawie międzynarodowym oraz prawie międzynarodowym praw człowieka. Głównym obszarem jego zainteresowań jest funkcjonowanie i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; autor licznych publikacji dotyczących zobowiązań pozytywnych państwa, wymuszonych zaginięć, procedury pilotażowej oraz szeroko pojętych praw człowieka, łącznie z praktyką polską w tym zakresie.

dr Vita Czepek_s
dr Vita Czepek

Vita Czepek – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Międzynarodowego Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w prawie międzynarodowym oraz prawie międzynarodowym dot. praw człowieka. Głównym obszarem jej zainteresowań jest ochrona mniejszości narodowych oraz prawa cudzoziemców.

jd_1_400_400
Justyna Dąbrowska

Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i terapii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Zespole Szkół Specjalnych na Oddziale Młodzieżowym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbywała staż w Ośrodku Terapeutycznym „Goplańska” przy IPiN pracując z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej jako pedagog szkolny. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu obszarów inter- i intra-personalnych, konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, profilaktyki przemocy i agresji. Jej działalność zawodową rozszerza współpraca w ramach projektów edukacyjnych i naukowych ze Stowarzyszeniem „W stronę dziewcząt”, Fundacją Grupy Adamed, Zakładem Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami IPiN oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie swoje zainteresowania skupia wokół metod twórczej profilaktyki, m.in. teatru forum. Osoba kreatywna, otwarta na ludzi i nowe wyzwania.

jd_400_400
dr hab. Jan Doktór

Doktor hab., ukończył studia filozoficzne, historyk. Pracę doktorską pt. Mesjańskie nauczanie Jakuba Franka jako reakcja na kryzys religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego obronił w 1990 roku w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie (wyszła drukiem w 1991 roku pt. Jakub Frank i jego nauka). Kolokwium habilitacyjne odbył na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego w 1999 roku na podstawie monografii Śladami mesjasza-apostaty; żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji (Wrocław 1998). Obecnie jest pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie i redaktorem naczelnym Kwartalnika Historii Żydów. Opracował i wydał rękopisy frankistowskie: Rozmaite adnotacje, przypadki, czynności i anegdoty Pańskie (Warszawa 1996) oraz Księga słów Pańskich; ezoteryczne wykłady Jakuba Franka (Warszawa 1997, 2 tomy), oraz zbiór najstarszych podań chasydzkich o założycielach chasydyzmu Sefer sziwchej Habeszt. Napisał książki: W poszukiwaniu żydowskich kryptochrześcijan; dzienniki ewangelickich misjonarzy z ich wędrówek po Rzeczypospolitej w latach 1730-1747 (Warszawa 1999), Początki chasydyzmu polskiego (Warszawa 2004).

bg_400_400
Bohdan Gawroński

Redaktor i wydawca, ponad dwadzieścia lat praktyki w mediach prasowych, m.in. w zarządach spółek medialnych: Infor Biznes („Dziennik Gazeta Prawna”), Manager Media (miesięcznik „Manager Magazin”), wcześniej dyrektor-redaktor naczelny w Polskiej Agencji Informacyjnej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu psychologii biznesu (Akademia Koźmińskiego), zarządzania (Nottingham Trent University/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), studiów magisterskich z zakresu pedagogiki (Uniwersytet Warszawski). Autor koncepcji wizualnych i scenariuszy ikonograficznych albumów biograficznych (m.in. Stefan Żeromski, 2014, Witkacy, 2015, Henryk Sienkiewicz, 2017). Prowadzi zajęcia z historii mediów, reklamy i dziennikarstwa oraz dotyczące gatunków dziennikarskich i formatów medialnych.

bg_400_400
dr Bartosz Głowacki

Bartosz Głowacki – doktor socjologii, ukończył studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził zajęcia w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Od 2005 roku związany z Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną.
Jego zainteresowania badawcze obejmują głównie zagadnienia z pogranicza kontrkultury, kultury alternatywnej i kultury popularnej. Interesują go również zagadnienia związane z Nowymi Mediami (w tym przede wszystkim etyka mediów). Od 2003 opublikował szereg rozdziałów w książkach naukowych, artykułów w czasopismach naukowych (m.in. „Kultura Współczesna”, „Stan Rzeczy”, „Studia Medioznawcze”, „Kultura-Media-Teologia”). Publikuje również artykuły popularnonaukowe (m.in. w „op. cit.”, „Zielonych Brygadach”, „Dzikim Życiu”, „Obywatelu”, „Recyklingu Idei”). W wolnych chwilach czyta, słucha dużo muzyki i jeździ na rowerze.

mk_480_480
Marta Kochanek

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie pedagogiki, trenerka umiejętności poznawczych, redaktorka prowadząca “Ruchu Pedagogicznego”. Od roku 2016 związana z WUE jako pracownik dydaktyczny. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół pedagogiki inspirowanej personalizmem i egzystencjalizmem, a także współczesnych dróg i możliwości rozwoju pedagogiki kultury. Obecnie prowadzi badania dotyczące aktualności personalizmu w okresie rozwoju cywilizacji technicznej i przenikania się kultur.

Autorka książki „Olśnienie i odwaga. Piękno jako kategoria pedagogiczna” oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących związku piękna i wychowania. W przeszłości redaktorka w wydawnictwie i koordynatorka projektów w organizacjach pozarządowych.

Miłośniczka literatury pięknej, architektury wnętrz, filmu i seriali, piękna natury i popularnonaukowych książek o astronomii.

ak_303_303
Dr Agnieszka Križ

Absolwentka slawistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, doktor honoris causa Uniwersytetu Haybusak w Erywaniu, absolwentka MBA, literaturoznawczyni, pedagożka.
Z Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną im. B. Prusa związana od 2013 r.
Swoje zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje wokół terapeutycznej roli literatury oraz kontaktów i wpływów kulturalnych między narodami.

Wyznawczyni poglądu, że literatura łagodzi obyczaje i tłumaczy świat.

Marzena Major_s
dr Marzena Major

Marzena Major – doktor nauk społecznych. Pedagog, coach, menager oświaty, specjalista PR i komunikacji społecznej. Czynny wykładowca akademicki, trener kompetencji społecznych i osobistych oraz menagerskich. Od wielu lat prowadzi własną praktykę terapeutyczno – coachingową. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół rozwoju psychicznego człowieka, prowadzącego do zmian jakościowych w życiu. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących możliwości ludzkiego potencjału, inteligencji emocjonalnej, psychologii pozytywnej oraz empatii. Obecnie realizuje studia z zakresu psychologii klinicznej.

Doświadczenie dydaktyczne zdobyła realizując ponad 3,500 tysiąca autorskich warsztatów dotyczących rozwoju osobistego, budowania relacji międzyludzkich oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Warsztaty i konwersatoria odnosiły się do tematyki poznania mechanizmów rządzących ludzką psychiką i zachowaniem, motywacją i jej wpływem na wybory życiowe.

Doświadczenia międzynarodowe i akademickie zdobyła, piastując kilka lat stanowiska Dyrektora Innowacji Dydaktycznych, Prorektora ds. Studenckich, Prorektora ds. Nauki. Realizowała przez ponad 4 lata międzynarodowy projekt na terenie Afryki, gdzie implementacja zagadnień dotyczących kompetencji społecznych i osobistych, stanowiły trzon programu.

am_400_400
dr Alicja Maliszewska

Doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Lingwistyki Stosownej Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej. Podwójny magister z Socjologii oraz Kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie studentka Studium Podyplomowego „Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”.
Jej zainteresowania badawcze dotyczą socjologii etniczności, pamięci zbiorowej, metody biograficznej, tożsamości mniejszości ukraińskiej w Polsce, glottodydaktyki. Autorka artykułów naukowych w czasopismach naukowych i monografiach, m.in. „Kulturowa Przestrzeń Słowian”, „Adeptus pismo humanistów”, „Studia Wschodniosłowiańskie”, „Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog”, „Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa”.

jp_400_400
Jacek Piotrowski

Ukończył Wydział Operatorski Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Jego pasją jest fotografia dokumentalna. Od ponad 10 lat zajmuje się fotografią inscenizowaną, przede wszystkim portretami i modą. Od 1994 roku jest stałym partnerem wydawnictwa Agora S.A. Autor wielu artystycznych sesji mody do dodatku “Gazety Wyborczej” – “Wysokie Obcasy”, a także portretów znanych Polaków i osobistości światowego kina oraz literatury, m.in. Jeana Reno i Paulo Coelho, dla magazynu “VIVA”. Zdobywca dwóch pierwszych nagród w konkursie Polskiej Fotografii Prasowej w 1996 roku w kategoriach: Ludzie/Kultura.

gs_400_400
mgr Grzegorz Sajór

mgr Grzegorz Sajór – od blisko 30 lat wykonuje zawód, o którym marzył – DZIENNIKARZA. Pochodzi ze Starachowic. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 26 lat związany z Telewizją Polską. Wydawca wielu programów publicystycznych, w tym Wieczorów Wyborczych. Wydawca głównego wydania Wiadomości oraz TVP INFO. Odpowiedzialny za relacjonowanie takich wydarzeń jak beatyfikacja i kanonizacja Jana Pawła II oraz Światowe Dni Młodzieży w Polsce. Po odejściu z TVP związany z Nowa TV, Onetem, Polsat Rodzina oraz Superstacją. Od kilku lat publikuje w magazynie Press. Prowadzi także szkolenia m.in. w Szkole Liderów Politycznych.

ms_400_400
dr Małgorzata Skura

Dr Małgorzata Skura – doktor nauk humanistycznych, pedagożka, terapeutka. Przez kilkanaście lat nauczycielka w Zespole Szkół Nr 1 w Sulejówku. Wykładowczyni na wielu wyższych uczelniach, edukatorka nauczycieli przedszkola oraz edukacji wczesnoszkolnej (szkolenia, warsztaty, konferencje). Współautorka programów nauczania, podręczników szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w największych polskich wydawnictwach edukacyjnych (WSiP, Nowa Era, Raabe).
Zajmuje się głównie wczesną edukacją matematyczną dzieci oraz pomocą uczniom/uczennicom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Współautorka kilku ważnych książek w tej dziedzinie oraz metody „Matematyka w działaniu“, dzięki której dzieci w przyjazny sposób poznają pojęcia matematyczne. Współautorka cyklu książek dydaktycznych wydanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Prowadzi również zajęcia z nauczycielami z zakresu rozwijania myślenia komputacyjnego (podstawy programowania), pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania, pracy z dziećmi w klasie IV oraz wspomagania placówek edukacyjnych w rozwoju. Współpracuje z wieloma ośrodkami metodycznymi, w tym z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

as_400_400
dr Agnieszka Sojka

Dr Agnieszka Sojka – doktor nauk humanistycznych, pedagog, historyk, muzyk, manager, mediator sądowy. Absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) a także Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni (obecnie Uniwersytet Morski), aktualnie słuchaczka podyplomowych studiów w zakresie mediacji gospodarczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Stażystka Wydziału Pedagogicznego oraz Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, podejmowała współpracę merytoryczną i organizacyjną z Polską Akademią Nauk, University of Exeter w Wielkiej Brytanii, Pädagogische Hochschule Oberösterreich w Linz w Austrii oraz Istanbul Aydin Univeritesi w Turcji.

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół pedagogiki społecznej i kultury, edukacji muzycznej i historii muzyki, kształcenia nauczycieli a także etyki mediów i biznesu, PR, HR. Jest autorką innowacyjnych projektów z zakresu transferu wiedzy teoretycznej do biznesu zrealizowanych w środowisku biznesowym w ramach współpracy B+R podejmowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jest autorką i współredaktorką książek na temat kultury artystycznej oraz jej roli w procesach aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi a także ponad 60 artykułów poświęconych analizie różnorodnych przekazów medialnych pod kątem aksjologiczno-antopologicznym, animacji społeczno-kulturowej jako innowacyjnej metodyki angażowania jednostek i grup, również podejmujących problematykę szkoły i nauczyciela. Prowadzi warsztaty emisji głosu z dykcją i recytacją, aktywizujących metod pracy, wzmacniania procesów komunikacji i motywacji oraz kursy pedagogiczne dla różnych grup zawodowych.

mz_480_480
dr Marzena Zdzymira

Marzena Zdzymira – doktorantka Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Absolwentka Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Ukończone studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Autorka artykułów naukowych w czasopismach naukowych m.in.: „Emergency Management Process at a Voivodeship Level According to the Emergency Management Act of 26th April 2007” oraz „System zarządzania bezpieczeństwem publicznym”.