Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.03.2012r.

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego WWSH

Dokument *.pdf do pobrania:

Decyzja ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego ws WWSH Decyzja WWSH

Akredytacja

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa

Decyzją MNiSW (MNiSW-DNS-WUN-6014-23368-1/12) z dnia 30 marca 2012 r. otrzymała pozwolenie na działalność na czas nieokreślony.

• Kulturoznawstwo (studia licencjackie i magisterskie)

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 1022/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie jakości kształcenia na kierunku Kulturoznawstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia wydało ocenę pozytywną.  Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 4/1/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie jakości kształcenia na kierunku Kulturoznawstwo na poziomie studiów drugiego stopnia wydało ocenę pozytywną.

• Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia licencjackie)

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 176/2011 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie jakości kształcenia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poziomie studiów pierwszego stopnia, wydało ocenę pozytywną.

W wyniku zrealizowanych procedur akredytacyjnych i wizytacji w WWSH, Państwowa Komisja Akredytacyjna wysoko oceniła „koncepcję kształcenia, plan studiów i programy nauczania oraz rozbudowę bazy dydaktycznej, wzbogacenie zasobów bibliotecznych i rozwój wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia”.

akredytacje wwsh
akredytacje wwsh
akredytacje wwsh