Skip to content
+48 690 890 760

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Dział koordynacji projektów

Rekrutacja trwa!

Zadaniem Działu Koordynacji Projektów jest inicjowanie, koordynowanie i kontrola procesu rozwoju uczelni jako nowoczesnej placówki dydaktyczno-naukowej. Dział utworzony został w celu pozyskiwania środków finansowych na rozwój i doskonalenie funkcjonowania Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej poprzez: wsparcie władz uczelni w zakresie zdobywania grantów i darowizn służących realizacji strategii rozwoju uczelni. Upowszechnianie wśród dydaktyków, współpracowników, pracowników administracyjnych i studentów informacji o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia związane z działalnością statutową, w tym zwłaszcza projektami dydaktycznymi, naukowymi, badawczymi, edukacyjnymi, rozwojowymi i infrastrukturalnymi. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne procesu przygotowania wniosków o finansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych (krajowych i zagranicznych, publicznych i prywatnych). Koordynację i kontrolę projektów realizowanych WUE. Inicjowanie powstawania zespołów projektowych. Zachęcanie osób indywidualnych i zespołów do składania wniosków projektowych, udziału w konkursach w kraju i za granicą. Współpraca z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi realizującymi analogiczne zadania w zakresie pozyskiwania środków i wykonywania projektów.

Dział koordynacji projektów

Kontakt dla osób zainteresowanych współpraca
z Działem Koordynacji Projektów:
[email protected]

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!