Skip to content
+48 690 890 760

Organizacje studenckie

Rekrutacja trwa!

Studentki i studenci Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa w trakcie studiów zrzeszają się i skupiają w kołach, klubach i stowarzyszeniach. Cele każdej z tych organizacji jest przede wszystkim rozwój zainteresowań, wspólne poszerzanie horyzontów oraz realizowanie pasji tak aby czas studiów był wykorzystany w sposób optymalny. Życie studenckie studentek i studentów WWSH skupione wokół organizacji studenckich to nie tylko konferencje, seminaria i dyskusje, to także wyjazdy integracyjne, do stolic Europy, rokrocznie organizowane we współpracy z Parlamentem Europejskim i Studencki Klub Sportowy „Wioślarz”. Dodatkową korzyścią z aktywnego uczestniczenia w życiu studenckim kół naukowych, klubów studenckich i stowarzyszeń jest wliczanie ww. do punktacji przy przyznawaniu stypendium Rektor WWSH.

Organizacje studenckie

W WWSH przykłada się wielką wagę do najlepszej jakości kształcenia, toteż wszystkie zajęcia przygotowane są na najwyższym poziomie, z nastawieniem na praktyczne, interesujące i aktywne zdobywanie wiedzy, tak by w rezultacie dawały one szansę zdobycia atrakcyjnego zawodu, gwarantującego znalezienie miejsca na rynku pracy.

W dzisiejszych czasach istotna jest wszechstronność i elastyczność w podejściu do wykonywanej pracy – dlatego też w WWSH wciąż dostosowuje się ofertę dydaktyczną i metodykę nauczania do potrzeb rynku, dbając jednocześnie o komfort pracy i nauki. Studia na kierunkach pedagogicznych w WWSH zapewniają najwyższy standard kształcenia poprzez praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania wielu zawodów związanych z profesjonalną pracą z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osobami starszymi.

Program studiów na kierunku Pedagogika w WWSH powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie wybitnych specjalistów z zakresu pedagogiki, psychologii oraz nauk społecznych, z uwzględnieniem wszystkich standardów kształcenia, warunkujących nabycie adekwatnych dla danej specjalności uprawnień.

studio-republic-644339-unsplash_400_400

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!