+48 690 890 760

Opłaty w roku akademickim 2021/2022

Studia licencjackie w języku polskim

Wpisowe 400 zł

Studia licencjackie
Kierunek: PEDAGOGIKA
Studia stacjonarne i niestacjonarne

opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2 350 zł 1 750 zł* 440 zł 299 zł*

*zniżka na czesne w pierwszym roku nauki obowiązuje do końca 24 września 2021 r.

Do opłaty czesnego na semestrach: I, II, III, IV, V i VI doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł

PROMOCJA!
zapisz się do 24 września 2021 r., a będziesz zwolniony z opłaty specjalnościowej w pierwszym roku nauki.

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Szczegóły dotyczące obowiązujących promocji zamieszczone są przy każdej ze specjalności.

Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.

Studia magisterskie (drugiego stopnia) w języku polskim

Wpisowe 400 zł

Studia magisterskie
Kierunek: PEDAGOGIKA
Studia stacjonarne i niestacjonarne

opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2.650 zł 2.350 zł* 500 zł 399 zł*

*zniżka na czesne w pierwszym roku nauki obowiązuje do 24 września 2021 r.

Do opłaty czesnego na semestrach: I, II, III i IV doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł

PROMOCJA!
zapisz się do 24 września 2021 r., a będziesz zwolniony z opłaty specjalnościowej w pierwszym roku nauki.

Na II roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Szczegóły dotyczące obowiązujących promocji zamieszczone są przy każdej ze specjalności.

Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.

Studia magisterskie:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze edukacyjnym i pokrewnych
(studia prowadzone wyłącznie w języku angielskim)

Wpisowe 100 euro

Studia stacjonarne
Post – Soviet States Other countries
2.400 euro 3.400 euro

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Szczegóły dotyczące obowiązujących promocji zamieszczone są przy każdej ze specjalności.

Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.

Jednolite studia magisterskie 5-letnie

Wpisowe 400 zł

Jednolite studia magisterskie
Kierunek: PEDAGOGIKA
Studia stacjonarne/niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2 850 zł 1 750zł* 525 zł 299 zł*

*zniżka na czesne w pierwszym roku nauki obowiązuje do 24 września 2021 r.
Od II roku studiów opłata czesnego nieznacznie wzrasta. Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Wpisowe 400 zł

Jednolite studia magisterskie
Kierunek: PSYCHOLOGIA
Studia stacjonarne/niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
3 200 zł 2 350zł* 580zł 399 zł*

*zniżka na czesne w pierwszym roku nauki obowiązuje do 24 września 2021 r.

Do opłaty czesnego w semestrach: I – VI doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł
PROMOCJA!
zapisz się do 24 września 2021 r., a będziesz zwolniony z opłaty specjalnościowej w pierwszym roku nauki.

Od II roku studiów opłata czesnego nieznacznie wzrasta. Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Studia podyplomowe w języku polskim

Wpisowe 200 zł

Doskonalące (2 semestry) opłata jednorazowa za semestr
Zarządzanie w oświacie i instytucjach kultury 1.990 zł 1.500 zł*

*zniżka na czesne obowiązuje do 15 października 2021 r.

Wpisowe 200 zł

Doskonalące (3 semestry) opłata jednorazowa za semestr
Edukacja integracyjna… 1.990 zł 1.500 zł

*zniżka na czesne obowiązuje do 15 października 2021 r.

Wpisowe 200 zł

Kwalifikacyjne (3 semestry) opłata jednorazowa za semestr
Pedagogika dla osób bez przygotowania pedagogicznego 1.990 zł 1.500 zł*

*zniżka na czesne obowiązuje do 15 października 2021 r.

Kurs nauki języka polskiego dla obcokrajowców

Zajęcia stacjonarne i niestacjonarne
80 godzin nauki 50 godzin nauki
1.000 zł/250 euro 550 zł/140 euro
Kurs roczny
2.400 euro

Czesne za studia słuchacz powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
57 1090 1883 0000 0001 3579 4402

Opłaty w EURO należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
63 1090 1883 0000 0001 3579 4488
Kod SWIFT: WBKPPLPP

Słuchacze zainteresowani otrzymaniem FAKTURY proszeni są o kontakt z kwesturą: kwestura@wwsh.edu.pl

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!