+48 690 890 760

Opłaty za studia

Rekrutacja trwa

Opłaty w roku akademickim 2020/2021

Studia licencjackie w języku polskim

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2.350 zł / 600 euro 440 zł / 110 euro

Do opłaty czesnego na semestrach: I, II, III, IV, V i VI doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł/125 euro.

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Szczegóły dotyczące obowiązujących promocji zamieszczone są przy każdej ze specjalności.

Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.

Studia magisterskie (drugiego stopnia) w języku polskim

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2.650 zł / 660 euro 500 zł / 125 euro

Do opłaty czesnego na semestrach: I, II, III i IV doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł/125 euro.

Na II roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Szczegóły dotyczące obowiązujących promocji zamieszczone są przy każdej ze specjalności.

Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.

Studia magisterskie:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze edukacyjnym i pokrewnych
(studia prowadzone wyłącznie w języku angielskim)

Wpisowe 100 euro

Studia stacjonarne
Post – Soviet States Other countries
2.400 euro 3.400 euro

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Szczegóły dotyczące obowiązujących promocji zamieszczone są przy każdej ze specjalności.

Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.

Jednolite studia magisterskie 5-letnie

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Jednolite studia magisterskie
Kierunek: PEDAGOGIKA
Studia stacjonarne/niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2 850 zł / 715 euro 525 zł / 130 euro

Od II roku studiów opłata czesnego nieznacznie wzrasta. Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Studia podyplomowe w języku polskim

Wpisowe 200 zł

Doskonalące (2 semestry) opłata jednorazowa za semestr
Zarządzanie w oświacie i instytucjach kultury 1.990 zł

Wpisowe 200 zł

Doskonalące (3 semestry) opłata jednorazowa za semestr
Edukacja integracyjna… 1.990 zł
Kwalifikacyjne (3 semestry) opłata jednorazowa za semestr
Pedagogika dla osób bez przygotowania pedagogicznego 1.990 zł

Kurs nauki języka polskiego dla obcokrajowców

Zajęcia stacjonarne i niestacjonarne
80 godzin nauki 50 godzin nauki
1.000 zł/250 euro 550 zł/140 euro
Kurs roczny
2.400 euro

Czesne za studia słuchacz powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
57 1090 1883 0000 0001 3579 4402

Opłaty w EURO należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
63 1090 1883 0000 0001 3579 4488
Kod SWIFT: WBKPPLPP

Słuchacze zainteresowani otrzymaniem FAKTURY proszeni są o kontakt z kwesturą: kwestura@wwsh.edu.pl

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!