STUDIA PODYPLOMOWE

http://wsp.edu.pl/wsp/specjalnosci/studia-podyplomowe/zarzadzanie-marketing-oswiacie/
Pedagogika dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego
Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Studia podyplomowe w Warszawie

Szeroka oferta studiów podyplomowych skierowana jest do absolwentów studiów wyższych związanych z oświatą i nie tylko. Nauczycieli, pedagogów, a także osób chcących uzyskać niezbędne przygotowanie pedagogiczne. W ofercie studiów nie braku edukacji artystycznej i zarządzania kulturą. Teoretyczna wiedza na wykładach, ćwiczeniach oraz warsztatach. Na niektórych kierunkach dodatkowo praktyki pedagogiczne. Studia dostępne są stacjonarnie lub na zasadzie zajęć na odległość tzw. e-learning. Socjoterapia, studia podyplomowe trzysemestralne skierowane do osób chcących uzyskać przygotowanie do prowadzenia socjoterapii. Zarządzanie i marketing w oświacie dla nauczycieli oraz osób pracujących w tej dziedzinie. Trwające 274 godziny zajęcia mające na celu uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu tematyki zarządzania oświatą. Oligofrenopedagogika dla osób nieposiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Studia to także sposób na naukę nowego zawodu – logopedy. Możliwość zdobycia przygotowania pedagogicznego. W ofercie dostępne są także studia podyplomowe przygotowujące do pracy Asystenta rodzinnego i Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Doskonałym narzędziem do udoskonalenia swojej wiedzy dla niektórych będzie wychowanie przedszkole i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim lub terapią. Nowe metody wykorzystania e-marketingu oraz technik edukacji na odległość. Wykorzystanie mediów cyfrowych, świadomość zagrożeń cyberprzestrzeni. Umiejętność tworzenia cyfrowych materiałów edukacyjnych, wykorzystanie materiałów multimedialnych w codziennej nauce. Cyfryzacja placówek oświatowo-dydaktycznych. Dynamiczne zmiany dzisiejszych czasów wymagają od nas w pracy zawodowej wszechstronnej wiedzy, umiejętności oraz nieustannego dokształcania w zakresie danej dziedziny. Studia kwalifikacyjne to doskonały sposób na poszerzenie kompetencji lub zdobycie całkiem nowego zawodu. Studia podyplomowe to także poszerzanie horyzontów oraz nowe możliwości na rynku pracy.