Historia wychowania i myśli pedagogicznej

Podziel się

Celem wykładów i ćwiczeń z przedmiotu „Historia wychowania i myśli pedagogicznej” jest zaznajomienie studentów z genezą i źródłami działań wychowawczych i edukacyjnych człowieka począwszy od antyku po współczesność. Ich celem jest też zdobycie wiedzy, która dotyczy nie tylko istoty wychowania i kształcenia, lecz także zrozumienia tego, jakie idee filozoficzne i naukowe kryły się za poszczególnymi rozwiązaniami pedagogicznymi w historii kultury europejskiej. Podczas zajęć studenci poznają podstawowe koncepcje i teorie pedagogiczne, które dotyczą znaczenia i sensu wychowania i edukacji w rozwoju kultury europejskiej do XXI wieku. Mogą dowiedzieć się tego, jak wyglądała tradycja pedagogiki europejskiej i polskiej, uzyskać wyjaśnienie i pogłębione rozumienie kontekstu historycznego największych idei pedagogicznych naszej cywilizacji. W trakcie studiów studentki i studenci poznają również sylwetki wielkich pedagogów, od Sokratesa po J. Korczaka i M. Montessori — zarówno ich pomysły teoretyczne, jak i osiągnięcia praktyczne.

Zajęcia pozwalają połączyć wiedzę historyczną z refleksją nad współczesnymi problemami wychowania, kształcenia oraz funkcji socjalnych, opiekuńczych i pomocowych szkoły i oświaty w ogóle. Dyskusja nad tekstami źródłowymi umożliwia zrozumienie wielu ciekawych i różnorodnych problemów pedagogiki. Stwarza też okazję do namysłu nad współczesnymi próbami praktycznego zastosowania wielu kontrowersyjnych pomysłów pedagogicznych w reformowaniu systemu oświaty w Polsce i na świecie.

 

Zajęcia z przedmiotu „Historia wychowania i myśli pedagogicznej” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa prowadzi dr Piotr Reputakowski.


Podziel się