Komunikat Rektora

PROCEDURA zapobiegająca rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusowych w związku z wystąpieniem zagrożenia koronawirusem COVID-19

  1. Studenta lub pracownika uczelni, który wrócił z obszarów objętych koronawirusem obliguję się do nieprzychodzenia osobiście na uczelnię przez okres 14 dni, a wszelki kontakt z uczelnią powinien odbywać się w drodze telefonicznej lub poczty elektronicznej.
  2. Student lub pracownika uczelni, który ma objawy infekcji wirusowej (podwyższona temperatura, katar, kaszel, itp.) powinien pozostawać pod opieką lekarza w miejscu zamieszkania do momentu ustąpienia ww. objawów.
  3. Student lub pracownik uczelni, u którego zdiagnozowano koronawirusa powinien bezzwłocznie poinformować telefonicznie lub droga meilową pracownika dziekanatu
  4. Student lub pracownik uczelni, który jest hospitalizowany lub poddany kwarantannie z powodu koronawirusa powinien bezzwłocznie poinformować o tym fakcie telefonicznie lub droga meilową pracownika dziekanatu
  5. Student lub który przebywa na kwarantannie z powodu objawów przeziębienia powinien poinformować wykładowcę i pracownika dziekanatu o swoim stanie zdrowia, w związku z tym nieobecność przez okres do 2 tygodni będzie usprawiedliwiona. Przy dłuższej nieobecności obowiązuje przesłanie zwolnienia lekarskiego.
  6. Władze Uczelni w sytuacji, gdy zagrożenie koronawirusem obejmie województwo, w którym ma siedzibę uczelnia zwołają sztab kryzysowy, który podejmie decyzje dotyczące działania uczelni w sytuacji kryzysu.
  7. W sytuacji, gdy zostaną zdiagnozowane pierwsze przypadki koronawirusa władze uczelni podejmują decyzję dot. przełożenia rozpoczęcia studiów na kolejny semestr, późniejsze rozpoczęcie semestru lub umożliwienie pracy i nauki zdalnej z użyciem nowoczesnych technologii, np. wykorzystywanych w procesach kształcenia na odległość.