Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Podziel się

Zajęcia z przedmiotu „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” mają na celu zapoznanie studentów z tradycjami polskiej pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, z aktualnym stanem badań w tym obszarze, a także z problematyką pracy opiekuńczo-wychowawczej z różnymi grupami podopiecznych. Studenci zapoznają się ze spuścizną pedagogiczną takich wybitnych przedstawicieli pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, jak Janusz Korczak, Kazimierz Jeżewski, Józef Czesław Babicki, Kazimierz Lisiecki. Na zajęciach poddajemy analizie zadania opiekuńczo-wychowawcze różnych środowisk, począwszy od rodziny, poprzez szkołę, do różnych (rodzinnych i instytucjonalnych) form opieki nad dzieckiem osieroconym w Polsce. Przyglądamy się im krytycznie i zastanawiamy nad tym, co należałoby zmienić, co usprawnić w polskim systemie pieczy zastępczej. Zasygnalizowane zagadnienia omawiamy z uwzględnieniem bardzo ważnej perspektywy — traktującej opiekę i wychowanie jako dwa odmienne, a jednocześnie nierozerwalnie ze sobą splecione procesy.

 

Zajęcia z przedmiotu „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa prowadzi dr hab. Agnieszka Piejka.


Podziel się