Projektowanie pracy w przedszkolu i w szkole z elementami oceniania

Podziel się

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i projektowania efektywnych i atrakcyjnych zajęć w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Obszar treści kształcenia przedmiotu „Projektowanie pracy w przedszkolu i w szkole z elementami oceniania” obejmuje:

— istotę oraz mechanizmy planowania zajęć w przedszkolu i szkole w kontekście sytuacji edukacyjnych / wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych;

— zasady projektowania i planowania procesu edukacyjnego z wykorzystaniem wybranych teorii dydaktycznych / neurodydaktycznych: neurodydaktyka, wielostronne kształcenie, konstruktywizm;

— projektowanie sytuacji edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych modeli nauczania, które wspierają proces samodzielnego dochodzenia do wiedzy, kształtowanie poczucia wartości, postaw badawczych uczniów;

— projektowanie spotkań okolicznościowych i warsztatowych dla rodziców;

— system oceniania w edukacji wczesnoszkolnej i w przedszkolu;

— ocenianie kształtujące w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Zajęcia z przedmiotu „Projektowanie pracy w przedszkolu i w szkole z elementami oceniania” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa prowadzi prof. dr hab. Urszula Tyluś.


Podziel się