Przeciwdziałanie i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych

Podziel się

Celem warsztatu jest zaznajomienie studentów z metodą przeciwdziałania konfliktom znaną jako Nonviolent Communication („porozumienie bez przemocy”). Autor tej metody Marshall B. Rosenberg kilkadziesiąt lat uczestniczył w rozwiązywaniu konfliktów jako mediator, stosując z sukcesem porozumienie bez przemocy.

Jest to metoda komunikacji, która umożliwia nawiązanie kontaktu opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, co w efekcie zaspokaja potrzeby stron w sposób pokojowy. Jej istota polega na nastawieniu na obserwację, nazywaniu uczuć, uzewnętrznianiu potrzeb i poszukiwaniu najlepszej z możliwych strategii, która zaspokoi potrzebę — naszą lub drugiego człowieka.

Na zajęciach omawiane są m.in. następujące zagadnienia:

— Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć.

— Potęga empatii.

— Branie odpowiedzialności za własne uczucia.

— Współczujące kontaktowanie się z samym sobą.

— Wyrażanie gniewu.

— Wyrażanie uznania.

— Rozwiązywanie konfliktów i mediacje.

— Wyzwalanie siebie i wspieranie innych.

 

Pewien stary Indianin siedział z wnukami przy ognisku. Ogień trzeszczał, płomienie wyciągały się w kierunku nieba. Po chwili milczenia starzec rzekł:
— Wewnątrz mnie codziennie toczy się straszna walka. Walczą dwa wilki. Jeden reprezentuje złość i osądy, szerzy zazdrość, wspiera chciwość i arogancję, wywołuje poczucie winy. Drugi przynosi współczucie, pokój i miłość, ćwiczy szczodrość i wdzięczność, żyje w spokoju i zaufaniu.

Dzieci myślały przez chwilę, po czym jedno z nich zapytało:
— Dziadku, a który wilk wygra?

Stary Indianin odpowiedział, uśmiechając się:
— To proste. Ten, którego nakarmię.

Opowieść Dwa wilki zacytowana w książce Porozumienie bez przemocy

 

Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi, z wykorzystaniem różnorodnych ćwiczeń, testów, filmów, wykładów, zgodnie z modelem Kolba — uczeniem się przez doświadczenie. Studenci zachęcani są do krytycznego myślenia oraz przedstawianie swojego punktu widzenia.

 

Zajęcia z przedmiotu „Przeciwdziałanie i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa prowadzi mgr Anna Brzezińska.


Podziel się