Skip to content
+48 690 890 760

Psychologia

Rekrutacja trwa!

Absolwent kierunku Psychologia na naszej Uczelni, który uzyskuje tytuł zawodowy magistra ma możliwość podjęcia pracy w różnych instytucjach profilaktyki społecznej, w tym w poradniach psychologicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach wymiaru sprawiedliwości w zakresie działalności penitencjarnej, służbie zdrowia, jak również w specjalistycznych poradniach – młodzieżowych, rodzinnych i małżeńskich, ośrodkach i pracowniach psychologicznych, instytucjach badania rynku oraz w biznesie (np. w agencjach reklamowych, public relations, działach HR/personalnych).

W trakcie 5-letnich studiów magisterskich na kierunku Psychologia student będzie mógł wybrać jedną ze specjalności: Psychologia kliniczna lub Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów w WWSH