Skip to content
+48 690 890 760

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Psychologia

Rekrutacja trwa!

Absolwent kierunku Psychologia na naszej Uczelni, który uzyskuje tytuł zawodowy magistra ma możliwość podjęcia pracy w różnych instytucjach profilaktyki społecznej, w tym w poradniach psychologicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach wymiaru sprawiedliwości w zakresie działalności penitencjarnej, służbie zdrowia, jak również w specjalistycznych poradniach – młodzieżowych, rodzinnych i małżeńskich, ośrodkach i pracowniach psychologicznych, instytucjach badania rynku oraz w biznesie (np. w agencjach reklamowych, public relations, działach HR/personalnych).

W trakcie 5-letnich studiów magisterskich na kierunku Psychologia student będzie mógł wybrać jedną ze specjalności: Psychologia kliniczna lub Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów na WUE