Dziecko z niepełnosprawnością we wczesnej edukacji — aspekty prawne

Podziel się

Temat dziecka z niepełnosprawnością we wczesnej edukacji wiąże się ze skomplikowanymi kwestiami politycznymi, społecznymi, zdrowotnymi, technicznymi, moralnymi i prawnymi. Żeby zbliżyć się do zrozumienia tego zjawiska od strony prawnej, na zajęciach przyglądamy się najpierw jego uregulowaniu w prawie międzynarodowym, szczególnie obronie praw dziecka w ogóle, a następnie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Następnie staramy się zrozumieć Istotę edukacji włączającej oraz sens inkluzji w ogóle oraz jej podstawy prawne. Spraw tych nie da się rozważać bez zwrócenia uwagi na dyskryminację dzieci z niepełnosprawnością i przyznane im prawa. Dlatego też warto przyjrzeć się konkretnym rozwiązaniom prawa oświatowego w Polsce dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla studentek i studentów bardzo przydatne praktycznie będą m.in. informacje związane z wypełnianiem arkuszy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz z tworzeniem i realizacją indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET). W praktyce pedagogicznej niezwykle pomocna okaże się także wiedza na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oraz aspektów prawnych niepełnosprawności ruchowej, intelektualnej i sprzężonej.

 

Zajęcia z przedmiotu „Dziecko z niepełnosprawnością we wczesnej edukacji — aspekty prawne” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa prowadzi dr Piotr Reputakowski. 


Podziel się