Psychologia społeczna

Podziel się

Mimo wszelkich przeszkód spośród wszystkich gatunków jesteśmy najtrwalej i najbardziej obsesyjnie społeczni, bardziej od siebie zależni 
niż sławne owady społeczne, a prawdę mówiąc, gdy nam się przyjrzysz, to nieskończenie bardziej obdarzeni smykałką do życia społecznego.
Lewis Thomas, The Medusa and the Snail

 

Celem przedmiotu „Psychologia społeczna” jest przedstawienie roli psychologii społecznej w wyjaśnianiu zjawisk świata społecznego i rozumieniu zachowania innych ludzi. Wykłady mają charakter praktyczny, tj. treści dobierane są z uwzględnieniem zainteresowań studentów. Studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami psychologii społecznej (wpływ społeczny, przekonania społeczne, spostrzeganie społeczne, postawy, zachowania prospołeczne, stereotypy i uprzedzenia, konflikty interpersonalne).

Problematyka zajęć obejmuje między innymi:

— Co nas motywuje do działania — teorie i narzędzia motywacji.

— Zachowania prospołeczne — dlaczego pomagamy innym.

— Komunikacja interpersonalna.

— Jak myślimy o świecie społecznym i postrzegamy siebie oraz innych.

— Jak przekonywać ludzi, czyli o postawach i sposobach ich zmiany.

— Atrakcyjność interpersonalna i autoprezentacja.

— Wpływ kultury na ekspresję emocji — psychologia międzykulturowa.

— Psychologia konfliktu — negocjacje i mediacje.

— Dlaczego jesteśmy posłuszni — konformizm społeczny.

— Zdrowie psychiczne i jakość życia.

— Psychologia w biznesie.

 

Zajęcia z przedmiotu „Psychologia społeczna” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa prowadzi mgr Anna Brzezińska.


Podziel się