Jak zachęcić uczniów do czytania książek?

Podziel się

Nauczyciele języka polskiego i nauczania zintegrowanego w szkole podstawowej borykają się z poważnym problemem. Ich uczniowie często nie wykazują zainteresowania książkami. Tylko niewielka część klasy czyta zadaną lekturę. Większość uczniów nie potrafi czytać ze zrozumieniem. Za to godzinami wpatrują się w ekrany komputerów lub smartfonów. Jak temu zaradzić?

Czytanie ma ogromny wpływ na prawidłowy rozwój dziecka. Książki zapewniają dzieciom wiedzę, rozrywkę i wzorce osobowe, skłaniają je do myślenia i rozwijają ich wyobraźnię. Regularny kontakt z książką umożliwia poszerzenie zasobu słownictwa i udoskonalenie umiejętności pisania oraz pozwala unikać błędów językowych. W jaki sposób można zachęcić dzieci do czytania książek?

Przede wszystkim książki powinny być dostosowane do wieku dzieci. Nie mogą być „nudne”. Dzieci potrzebują takich lektur, w których wiele się dzieje: fantastyczne stwory, niesamowite przygody, zwroty akcji, trzymające w napięciu wydarzenia, zmieniająca się sceneria, tajemnicze miejsca i postaci itd.

Warto również uświadomić uczniom, że współczesne urządzenia elektroniczne są przystosowane do czytania. Mogą oni korzystać z czytników książek elektronicznych lub z funkcji dostępnych w większości smartfonów, dzięki którym nie męczy im się wzrok.

Na zajęciach w klasie warto opowiedzieć o książce lub przeczytać tylko jej fragment. Gdy przerwiemy czytanie i niejako zatrzymamy przygody bohaterów w określonym miejscu, możemy zaproponować dzieciom, aby samodzielnie przeczytały książkę do końca. Może to zachęcić uczniów do wizyty w bibliotece. Tam z pewnością otrzymają niezbędne wskazówki i porady na temat doboru odpowiednich tekstów. Można potem poprosić dziecko o zaprezentowanie którejś z przeczytanych książek przed całą klasą i zachęcenie koleżanek i kolegów do jej przeczytania.

Dobrym i ciekawym z punktu widzenia dzieci pomysłem jest organizowanie gier i zabaw nawiązujących do treści książek. Może to być wykonywanie określonych zadań lub odpowiadanie na pytania, przy czym niezbędna będzie wiedza uzyskana na podstawie przeczytanej książki. Można również przeprowadzać quizy za pomocą dostępnych w sieci bezpłatnych aplikacji. Ważne jest zapewnienie dzieciom możliwości rywalizacji. Istotne jest również nagradzanie zwycięzców (indywidualnie lub grupowo), np. wpisaniem oceny bardzo dobrej do dziennika. Dzięki temu będą one odczuwały większą motywację do udziału w tego rodzaju zabawach.

Ważną kwestią jest czas, który nauczyciel daje dzieciom na zapoznanie się z tekstem. Trzeba zawsze dostosować go do możliwości wszystkich uczniów. W przeciwnym razie wielu z nich nie zdąży przeczytać lektury. Nie warto narzucać zbyt szybkiego tempa, ponieważ może to zniechęcić większość uczniów, szczególnie tych młodszych. Należy jednak zaznaczyć już na początku roku szkolnego, że ma się zamiar sprawdzać to, jak dokładnie uczniowie zapoznali się z treścią książki. Może to być dodatkowy bodziec motywujący uczniów do pracy.


Podziel się