Jakie cechy powinien mieć absolwent pedagogiki kulturoznawczej?

Podziel się

Praca z dziećmi i młodzieżą nie ogranicza się wyłącznie do wypracowania określonych umiejętności czy podniesienia poziomu wiedzy. Wręcz przeciwnie, kształcenie, a więc domena specjalisty w zakresie pedagogiki, obejmuje przede wszystkim rozwój kulturalny, naukowy i światopoglądowy.

 

Fachowa wiedza

Absolwent pedagogiki kulturoznawczej powinien być osobą otwartą i gotową do dalszego kształcenia. Osoby zajmujące się pracą z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi powinny stale doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Jest to proces bardzo trudny i często wymagający diametralnej zmiany dotychczasowego sposobu myślenia. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych błędów i umieć się do nich przyznać.

 

Umiejętności komunikacyjne

Osoba mająca ukończone studia w zakresie pedagogiki kulturoznawczej ma pełną zdolność do komunikacji wielopłaszczyznowej, w tym interpersonalnej. Powinno to się objawiać również poprzez umiejętność podejmowania kluczowych rozmów na dowolnym poziomie, niezależnie od stopnia wykształcenia rozmówcy. W pracy zawodowej absolwenci pedagogiki kulturoznawczej często prowadzą rozmowy z innymi podmiotami i podejmują działania związane z planowaniem spersonalizowanego procesu edukacji kulturalno-oświatowej.

 

Zarządzanie i kierownictwo

Absolwent pedagogiki kulturoznawczej powinien umiejętnie zarządzać instytucjami kultury z uwzględnieniem problemów lokalnych i ogólnokrajowych. Zdolność do kierowania teatrem, niezależnym kinem lub operą musi wiązać się z myśleniem strategicznym i rozeznaniem w bieżącej sytuacji w sferze szeroko pojętej kultury. Wiedza ta wspomaga rozwój danej instytucji kultury i promocję propagowanych przez nią wartości.

 

Organizacja i działanie

Do wyzwań zawodowych absolwentów pedagogiki kulturoznawczej może należeć umiejętne zarządzanie bieżącą działalnością instytucji kultury. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej nie ogranicza się wyłącznie do prostego rachunku ekonomicznego, lecz również, a może przede wszystkim, do promocji wielowymiarowej kultury w społeczeństwie. Osoba posiadająca tę umiejętność z pewnością osiągnie sukces wraz z zarządzaną przez siebie instytucją.

Otwartość, poczucie misji i kreatywność to najważniejsze kryteria, które powinny decydować o wyborze tej drogi społeczno-zawodowej. Dzięki nim organizacja życia kulturalnego może zostać wyniesiona na wyższy poziom.


Podziel się