Metodyka edukacji polonistycznej

Podziel się

Zamierzeniem zajęć z przedmiotu „Metodyka edukacji polonistycznej” jest przygotowanie studentów do projektowania i przeprowadzania poprawnych metodycznie sytuacji z zakresu edukacji polonistycznej. Głównym celem jest pomoc studentom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej w zakresie sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania różnych form wypowiedzi. To także przekazanie merytorycznych wskazań stanowiących podstawę zintegrowanej wiedzy polonistycznej w zakresie właściwego rozwoju języka ojczystego dzieci, zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami. Uczestniczenie w zajęciach umożliwia:

— poznanie metod czytania i pisania w ujęciu porównawczym;

— poznanie wskazań metodycznych niezbędnych do projektowania sytuacji z edukacji polonistycznej w zakresie doskonalenia różnych form wypowiedzi uczniów (opis, opowiadanie, sprawozdanie, list i inne pisma użytkowe);

— poznanie syntetycznych, twórczych ćwiczeń opartych na tekstach literackich;

— poznanie zasad i metod nauczania gramatyki i ortografii poprzez zabawę i samodzielne dochodzenie do wiedzy;

— projektowanie zajęć z edukacji polonistycznej z wykorzystaniem poznanych wskazań metodycznych.

 

Zajęcia z przedmiotu „Metodyka edukacji polonistycznej” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa prowadzi prof. dr hab. Urszula Tyluś. 


Podziel się