Psychologia ogólna

Podziel się

Podstawową ideę kursu stanowi ukazanie specyfiki myślenia psychologicznego i korzyści wynikających z jej stosowania. Celem przedmiotu „Psychologia ogólna” jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami, metodami i teoriami psychologii jako nauki oraz pokazanie obszarów, w których warto łączyć teorię z praktyką. Omawiane są następujące zagadnienia: problematyka poznawcza, emocjonalno-motywacyjna, teorie osobowości, różnic indywidualnych, temperamentu, inteligencji, twórczości oraz radzenie sobie ze stresem.

Na zajęciach z przedmiotu „Psychologia ogólna” studenci dowiedzą się między innymi:

— Czym jest osobowość i co sprawia, że ludzie różnią się między sobą w sposobie bycia czy zachowania.

— Poznają swój profil osobowości (zgodny z teorią Junga).

— Jakie są za i przeciw stosowaniu testów inteligencji.

— Na czym polega motywacja 2.0 oraz środowisko pracy zorientowane na rezultaty.

— Jaki wpływ na ekspresję emocji ma kultura.

— Dlaczego sędziowie przed lunchem wydawali surowsze wynik niż po, czyli o myśleniu szybkim i wolnym (noblista Daniel Kahneman).

— Czym jest wstyd i dlaczego nie warto go trzymać w sobie (badania najsłynniejszej amerykańskiej profesor psychologii Brené Brown).

— Dlaczego warto nagradzać wysiłki, a nie efekty, czyli nastawienie na rozwój versus na trwałość (badania Carol Dweck).

— Jak skutecznie radzić sobie ze stresem (rola uważności i wdzięczności na co dzień).

Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi, z wykorzystaniem różnorodnych ćwiczeń, testów, filmów, wykładów, zgodnie z modelem Kolba — uczeniem się przez doświadczenie. Studenci zachęcani są do krytycznego myślenia oraz przedstawiania swojego punktu widzenia.

 

Zajęcia z przedmiotu „Psychologia ogólna” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa prowadzi mgr Anna Brzezińska.


Podziel się