Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej

Podziel się

Zajęcia z przedmiotu „Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej” mają za zadanie wprowadzić studentów w teoretyczne zagadnienia i praktyczne kwestie związane z pracą opiekuńczo-wychowawczą z różnymi grupami podopiecznych (np. z dziećmi w żłobkach, przedszkolach, szkołach i różnych formach pieczy zastępczej, z dorosłymi w instytucjach edukacyjnych i zakładach opiekuńczo-leczniczych, z seniorami w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, klubach seniora i hospicjach). Koncentrujemy się na relacji opiekun-wychowanek, wnikając zarówno w tematykę potrzeb i możliwości rozwojowych podopiecznych, jak i w problematykę osobowości, przygotowania i warsztatu pracy opiekunów. Istotną część zajęć obejmuje zapoznanie studentów z zasadami, metodami i formami pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz analiza związanych z nią wyzwań.

 

Zajęcia z przedmiotu „Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa prowadzi dr hab. Agnieszka Piejka.


Podziel się