Mediacje Szkolne

Studia podyplomowe z mediacji przygotowują do wykonywania zawodu Stałego Mediatora Sądowego, jak i pełnienia funkcji mediatora szkolnego. Absolwent studiów podyplomowych zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenie mediacji. Studia mają charakter teoretyczno-praktyczny. Obejmują wykłady oraz trening umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia postępowań mediacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rówieśniczej i szkolnej. Zawiera wiedzę psychologiczną oraz prawną.

Tematyka obejmuje następujące treści:

 • Zasady i etapy postępowania mediacyjnego
 • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
 • Techniki mediacyjne
 • Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych
 • Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji
 • Mediacje szkolne
 • Standardy mediacji rówieśniczej
 • Symulacje mediacji rówieśniczej
 • Tematyka scenek rodzajowych z zakresu mediacji rówieśniczej
 • Wzór regulaminu Szkolnego Klubu Mediatora
 • Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w mediacji rówieśniczej
 • Zaproszenie na mediacje rówieśnicze
 • Sprawozdanie z posiedzenia mediacyjnego w mediacji rówieśniczej
 • Wzór ugody

Program studiów zgodny jest ze „Standardami mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych” wydanymi w listopadzie 2017 r. przez Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie.

Studia: podyplomowe

Tryb:
– studia niestacjonarne 5-6 zjazdów w semestrze (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 2 semestry
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Uzyskiwany tytuł: Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja trwa!

Pedagogika kulturoznawcza - menadżer i animator kultury
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim