Samorząd studencki

Samorząd Studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa.

Skład Samorządu Studenckiego w roku akademickim 2015/2016:

Katarzyna Kaniecka – Przewodniczący

Łukasz Szczęsny – Zastępca Przewodniczącego

Andrii Savchuk – Zastępca Przewodniczącego

Ulyana Roznovska – Sekretarz

Członkowie: 

Diana Zakharchenko, Konstiantyn Kohut, Oleksandra Mahdych, Daria Zakolodiazhna. 

Wszyscy studenci, bez względu na tok studiów, mają takie same prawa i obowiązki wymienione w Regulaminie Studiów. Samorząd prowadzi działalność w zakresie spraw studenckich (kształcenie, sprawy socjalno-bytowe, kulturalne, rozwój intelektualny studentów). Samorząd studencki działa jawnie, informując studentów o wszystkich aspektach swojej działalności. Przedstawiciele Samorządu w liczbie 3 wchodzą w skład Senatu WWSH.

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego wchodzący w skład Senatu WWSH:

Katarzyna Kaniecka

Łukasz Szczęsny

Ulyana Roznovska

 

Każdy student WWSH ma prawo do:

  • wyrażania opinii w sprawach należących do zadań samorządu studenckiego,
  •  kierowania pod adresem samorządu studenckiego wniosków i propozycji,
  •  pozyskiwania informacji o pracy samorządu studenckiego,
  •  uczestniczenia w obradach organów kolegialnych samorządu studenckiego,
  •  uzyskania pomocy samorządu studenckiego.

 

Kontakt: samorzad@wwsh.edu.pl

samorząd studencki wwsh
grafika
samorząd studencki wwsh